Prins Willem-Alexander school

De Prins Willem-Alexanderschool is een Christelijke basisschool. Wij geloven dat God ons leidt en daarom proberen wij Zijn Woord, zoals dat in de Bijbel tot ons komt, richting- en maatgevend te laten zijn in ons doen en laten.

De waarden en normen vanuit de Christelijke levensbeschouwing zijn de leidraad bij ons handelen. Wij maken onze leerlingen vertrouwd met de Bijbel en vertalen deze naar de tijd waarin wij leven.

We zoeken hierbij de verbinding met de belevingswereld van de leerlingen.

We vertellen de kinderen de Bijbelverhalen en maken verwerkingen. Elke week staat een Bijbels lied centraal.

Op onze school worden de Christelijke feestdagen actief gevierd. We vieren Kerst en Pasen samen met de ouders in de kerk.

Vanuit onze Christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze respect hebben voor anderen en naar anderen omzien.

We maken dit concreet d.m.v. acties voor onze naasten dichtbij en veraf.

Zo geven wij inhoud aan het begrip Christelijk. Wij doen dit samen met de ouders die dit alles onderschrijven of hiermee kunnen instemmen.

We werken op een prettige manier samen met de kerken in Sprang-Capelle. De commissie Kerk-School-Gezin legt de verbinding tussen de scholen, gezinnen en de kerken.

 

Prins Willem-Alexanderschool

Rembrandtlaan 18                          5161 ES Sprang-Capelle

Cornelis Verhoevenstraat 25      5146 DD Waalwijk

www.pwa-basisschool.nl             info@pwa-basisschool.nl