Vrouwenvereniging Tabitha

Tabitha of Dorkas, is de vrouw die door Petrus te Joppe uit de dood werd opgewekt. In Handelingen 9 lezen we over haar. We zijn als vereniging bezig met Bijbelstudie en bezinning, om zo te groeien in ons geloof. Ook willen we in de voetsporen van Tabitha graag praktisch bezig zijn in onze gemeente. We doen dit bijv. door het organiseren van maaltijden. We komen om de 14 dagen bij elkaar in het Jeugdcentrum op woensdagavond van 8 tot 10 uur. Het programma is meestal als volgt: gebed, zingen, Bijbellezen, lezen van de Bijbelstudie, gedicht, zingen, pauze, besprekingen  van de vragen in kleine groepen, nabespreking in de grote groep, zingen, gebed.

De Bijbelstudies worden ons aangereikt door het bondsblad “De Hervormde Vrouw”, uitgegeven door de bond van Hervormde Vrouwenverenigingen. www.hervormdevrouwenbond.nl.

Dit seizoen  bespreken we met elkaar de brieven, geschreven door de apostel Johannes.

Onze vereniging telt momenteel 29 leden, maar is erg aan het vergrijzen (zowel letterlijk als figuurlijk). Daarom willen we graag onze gelederen versterken met jongere leden. Onze eerste bijeenkomsten zijn al geweest,  maar dat hoeft geen bezwaar te zijn om nader te komen kennis te maken.

Contactadres is Jenny Bogers- Spuijbroek ( secr.), tel. 0416-276266 of mail: jennybogers@gmail.com. Nieuwe leden van harte welkom.