Wat is geloven?

Het gaat de goede kant op! Op het eerste gezicht zou je dat misschien niet denken, maar een groeiende groep mensen op deze wereld is er vast van overtuigd: God is er, Hij staat boven alles en Hij belooft een nieuwe hemel en aarde. De dingen op deze wereld zullen niet altijd blijven zoals ze zijn: er komt iets nieuws dat volkomen goed en gaaf is. Soms merken we er al iets van als we samen komen in de kerk, als we Gods stem horen in de Bijbel, of als we voelen dat God ons kracht geeft in ons leven van elke dag. We leren van Jezus om nu al zo te leven zoals het straks zal zijn. Natuurlijk kan dat niet helemaal, we staan tenslotte ook met beide benen op deze wereld, maar tegelijk zijn we niet hetzelfde als iedereen: het liefst zouden we net zo het verschil maken als Jezus, in wie we geloven.

Ruim 2000 jaar geleden waren er een stuk of twintig mensen die in Hem begonnen te geloven en inmiddels zijn het er 2,2 miljard. Hoe is dat zo gegaan? Het heeft alles te maken met het feit dat Jezus uit de dood is opgestaan. Toen Zijn leerlingen Hem na zijn dood ontmoetten, werden zij apostelen die de wereld in gingen om het christelijk geloof door te geven. De kerk in Sprang gaat uiteindelijk terug op dat gebeuren: door de eeuwen heenĀ  en van de ene op de andere generatie is het christelijk geloof in 21e eeuw in onze en ook in andere kerken in ons dorp een levende werkelijkheid.

Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die wij kennen omdat hij als mens op aarde is geweest. Hij vertelde over God, Zijn Vader in de Hemel, zodat wij nu iets over Hem weten. Dat Jezus aan het kruis gestorven is, was niet alleen verschrikkelijk tragisch (en brutaal van de mensen!), het was ook bevrijdend. Want Hij gaf Zijn leven op om iedereen die in Hem gelooft te verzoenen met God.

Verzoenen? Ja, er was iets goed te maken (en dat is voorzichtig uitgedrukt). God is de Schepper van hemel en aarde. Hij bedacht de mens en gaf die een speciale plek om op de wereld te leven: in harmonie met elkaar en in een goede relatie met God. Maar het zal duidelijk zijn: het is allemaal heel anders gelopen. Door fout op fout hebben we ons als mensen losgemaakt van God en doen we op veel manieren Hem, onze naaste en onszelf tekort. En God neemt dat heel serieus, wie niet met Hem op wil trekken is het niet verplicht, maar komt nu of later terecht in een leven dat door de Bijbel een hel wordt genoemd. Gelukkig is er een weg terug, maar die weg moest Jezus wel alleen banen. Christenen zijn er verwonderd over dat Hij daar zelfs Zijn leven voor over had. Dankzij Jezus wordt het contact met God herstelt, Hij maakte goed wat wij niet konden. Er is een weg terug naar God en dankzij Jezus is iedereen welkom om die weg te gaan.

Misschien vind je het moeilijk te geloven, maar Jezus is ook weer opgestaan uit de dood. Hoe we dat weten? Door getuigen die het in de Bijbel opschreven en doordat we merken dat Hij er is. De Bijbel legt uit wat de opstanding betekent: de dood heeft niet meer het laatste woord. Jezus is erdoor gegaan en heeft zo een nieuwe werkelijkheid geopend. Wie Hem volgt als gelovige, zal Hem ook daarin volgen.

Zou je meer willen weten over God, de Bijbel en het christelijk geloof? In onze gemeente bieden we een vrijblijvende kennismakingscursus aan. Meer informatie daarover is ook deze site te vinden. Neem gerust ook contact op met de ouderling voor zending en evangelisatie

Meer websites voor als je meer wilt weten over het geloof en de kerk:

www.vragenovergeloven.nl

www.gelovenindekerk.nl