Wonen en geloven in Kaatsheuvel

Woont u in Kaatsheuvel en bent u lid van onze gemeente? Dan vindt u hier meer informatie. U en jij bent welkom om deel te nemen aan onze activiteiten. Op deze website kunt u zien wat er allemaal wordt georganiseerd. Als u een vraag heeft over een bepaalde activiteit, kunt u contact opnemen met de contactpersoon die daarbij vermeld staat. Bij droeve en blijde gebeurtenissen leven wij graag met u mee. Wilt u het doorgeven aan de predikant of uw wijkouderlingen? Zie voor de contactgegevens het kopje ‘leiding en zorg’ op deze website.

Uw lidmaatschap van Hervormd Sprang

Er zijn meerdere manieren mogelijk waarop u lid bent geworden van onze gemeente:

In 2009 was er een kerkelijke herindeling in de gemeente Loon op Zand. Woont u in Kaatsheuvel ten oosten van (en in) de Capelsestraat, Sweenstraat en de Driestapelenstoel? En bent u lid van de Protestantse Kerk in Nederland? Dan hoort u nu bij de Hervormde gemeente van Sprang.

Het kan ook zijn dat u al langere tijd met Hervormd Sprang meeleeft.

Ook alle mensen die verhuizen naar Kaatsheuvel en lid zijn van de PKN, worden automatisch lid van Hervormd Sprang. Zij worden een aantal maanden na hun verhuizing bezocht door de dames van de bezoekcommissie ‘nieuw-ingekomen-leden’.

Uw betrokkenheid bij de gemeente

U kunt op verschillende manieren betrokken zijn of raken bij onze gemeente. U bent op zondag en op de christelijke feestdagen van harte welkom in de kerk. Om 9.30 en 18.30 uur zijn er kerkdiensten in de kerk van Sprang. U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via www.kerkomroep.nl . Op doordeweekse dagen zijn er veel activiteiten in het jeugdcentrum en bij gemeenteleden thuis, ook in Kaatsheuvel. Op deze website kunt u de activiteiten vinden. Als iets uw interesse heeft, neem dan gerust contact op met de contactpersoon die bij de activiteit staat vermeld. We hopen u te ontmoeten in onze gemeente!