Wonen en geloven in Landgoed Driessen

Ook iedereen die in Landgoed Driessen woont is welkom in onze gemeente. Als u in Landgoed Driessen bent komen wonen en u bent lid van de PKN, dan wordt u automatisch lid van onze gemeente. Bij droeve en blijde gebeurtenissen leven wij graag met u mee. Wilt u het doorgeven aan de predikant of uw wijkouderlingen? Zie voor de contactgegevens het kopje ‘leiding en zorg’ op deze website.

Welkomstpakketje

Als er een nieuwbouwproject is afgerond, krijgen de nieuwe bewoners een welkomstpakketje namens verschillende kerken. Als gemeente werken we hierin samen met Hervormd Besoyen en de Gereformeerde kerk Sprang-Capelle.

Bijbellessen

Ook wordt er namens onze kerk twee keer per jaar een blok met lessen over de Bijbel aangeboden op de openbare school Villa Vlinderhof. De docent die de lessen geeft wordt ondersteund door een commissie die het materiaal samenstelt en de contacten met de school onderhoud.

Uw betrokkenheid bij de gemeente

U kunt op verschillende manieren betrokken zijn of raken bij onze gemeente. U bent op zondag en op de christelijke feestdagen van harte welkom in de kerk. Om 9.30 en 18.30 uur zijn er kerkdiensten in de kerk van Sprang. U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via www.kerkomroep.nl . Op doordeweekse dagen zijn er veel activiteiten in het jeugdcentrum en bij gemeenteleden thuis, ook in Landgoed Driessen. Op deze website kunt u de activiteiten vinden. Als iets uw interesse heeft, neem dan gerust contact op met de contactpersoon die bij de activiteit staat vermeld. We hopen u te ontmoeten in onze gemeente!