Beste gemeenteleden,

Naast het fysiek collecteren tijdens de diensten kunt u ook digitaal uw collectes over maken.

Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een webwinkel en kunt u uw gift meteen via iDEAL overmaken.

Werkwijze:

  • Klik op onderstaande collectezak om uw bijdrage over te maken.
  • Kies vervolgens voor ‘anoniem’ (laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet)
  • Kies zelf het bedrag wat u wilt geven.

 

Het bedrag van uw digitale collecte wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de Diaconie (40% van uw bijdrage) en het CvK (60% van uw bijdrage).

Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334202523 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming of op NL79 RABO 0373729448 t.n.v. CvK Herv. Gem. Sprang

Wij danken u hartelijk voor uw gift!