Rouwdiensten

Rouw

Bij het overlijden van geliefde is de kerk van harte bereid mee te leven, een rouwdienst te houden of een bijdrage te leveren aan de rouwsamenkomst. We verzoeken u bij een overlijden zo spoedig mogelijk contact op te nemen met:

- de predikant (of bij geen gehoor de pastoraal werker) om nadere afspraken te maken
- dhr. W. Haverhals in geval van gebruik van de kerk of het Jeugdcentrum.