Diensten zondag 23 januari
09:30 uur: Ds. G.R.G. van der Neut, Werkendam
18:30 uur: Ds. E. van Wijk
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 127: 1, nm. Psalm 127: 2.
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds
Alle diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Zondag zal de evangelieverkondiging weer plaatsvinden vanuit onze oude kerk. De eerste woorden van Jezus, die Markus opgetekend heeft, zijn: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. (Markus 1: 15) Laten wij doen zoals de herders dat deden in de velden van Efratha en naar Bethlehem (Broodhuis) gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. Gezegende diensten toegewenst.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de vijfde van een blok met zes teksten over het begin van de wereld. Gedeelten uit Genesis 6:9-9:17 staan centraal: Noach wordt gered van de grote overstroming, en God geeft de regenboog als teken van zijn belofte van trouw. Tot zondag, Leiding KND

Vanuit de Diaconie:
Verantwoording collecten en giften:
De volgende bedragen werden in december ontvangen via de bank en digitaal voor de diaconie: Via de bank € 3.926,39 en digitaal € 1.205,90. Dit is als volgt verdeeld over de collecten van december; 5 december: Diaconie € 400; Voedselbank
€ 410 en giften € 725 totaal € 1.135; 12 december: Kerstattenties € 403,79 en giften € 971 totaal € 1.374,79; 19 december: Diaconie € 400; 25 december: Project 10-27 / Mozambique
€ 410 en giften € 100 totaal € 510; 26 december: Diaconie € 400; 31 december: SDOK € 410. Overige specifieke giften: IZB, ontvangen via CvK € 12,50. GZB, ontvangen via CvK € 12,50. ZOA, ontvangen via CvK € 12,50. Via diaconie ontvangen voor het CvK € 465. Daarnaast ontving Sjaak Molegraaf via de brievenbus € 20 voor de oudejaarscollecte en ontving Truus Verduijn € 20 voor de kerk. Hartelijk dank voor al deze gaven.

Vanuit het CvK:
Opbrengst collecten en giften december 2021:
In de ‘collectezak’ op de website is in december € 2.016 ontvangen. Hiervan is € 1.078 bestemd voor de diaconie. Via de bank is er een totaalbedrag van € 4.199 ontvangen aan collectes en giften. Daarnaast is er van Braat Auto’s BV een gift ontvangen van € 750 voor de restauratie van de kerk en het orgel. Hartelijk dank voor al deze gaven.

Uit de studeerkamer:
Hoeveel mensen zouden er meekijken? Zo’n vraag ligt voor de hand wanneer je in je kamer achter het scherm zit. Je zit misschien alleen. Dat kan al zo geweest zijn voor de pandemie. Velen moesten ook toen al digitaal meeleven. Het gemis kan groot zijn. Je verlangt er naar om met de menigte op te gaan naar Gods huis (Psalm 42). Dat verlangen is er hopelijk bij velen. Ook bij hen die proberen met het gezin te kijken. Wat fijn dat er gezinnen zijn waar dat lukt. Soms krijg ik daar een plaatje van toegestuurd. Bij anderen zal het moeilijker zijn. Zij snakken er naar dat we weer “gewoon” naar de kerk kunnen gaan. Hoeveel mensen zouden er meekijken? Als kerkenraad en als predikant ben je druk met zaken waar je voorheen nooit aan gedacht had. Je dient de HEERE door de gemeente te dienen, maar je ziet die gemeente nauwelijks. Dat is een geloofsoefening. Maar… is het niet ook gewoon verstandig om dan eens te kijken naar getallen? Die zijn er namelijk. Ergens ben ik daar niet zo voor. Je moet je niet blind staren op aantallen, maar vertrouwen op de Geest. Toch heb ik wel even gekeken. Afgelopen zondagmorgen werd via 213 apparaten live meegeluisterd of gekeken. Tijdens de preek lag dat aantal op 217 apparaten. Daarnaast werd de dienst 40 keer gedownload. In totaal gaat dat om een enorm aantal mensen. Daar word je dan weer even stil van. Ik hoor mezelf en ook anderen weleens te klein denken van de HEERE. Alsof de Geest niet opgewassen is tegen een pandemie. Natuurlijk heeft dit effect op mensen. Ik denk in het bijzonder aan het gebrek aan ontmoetingen. Voor sommigen zijn die ronduit cruciaal voor hun geloofsleven. Maar… de HEERE is er ook nog! Hij blijft met mensen aan de gang. Dat vertrouwen kan soms even een knipoog gebruiken. Hopelijk ervaren we dit bericht zo. U bent niet de enige, jij bent niet de enige, die zondag meekijkt of luistert! We hebben een zeer goed gevulde dienst, hoewel we niet in één gebouw zijn. Hoe het bij andere gemeentes is weet ik niet. We bidden om de Geest voor heel de kerk, wereldwijd. We doen dat in alle nederigheid: wat is toch de mens dat U aan hem denkt! Wat de komende weken veranderen mag weten we niet. Wellicht zijn er binnenkort weer kerkgangers. Laten we volharden en elkaar bemoedigen in de wetenschap dat de HEERE trouw is (Psalm 138:8b).

Kopij Voetius:
Voor de editie van 27 januari 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 24 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken en rouwdragenden. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.