Diensten zondag 16 april
09:30 uur: Prop. M. Slingerland, Gouda
18:30 uur: Ds. S. Doolaard, Kapelle Biezelinge
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 15: 1, nm. Psalm 15: 2.
Kinderoppas: Marjon Kerstens, Loïs Ros, Daniël Mewis
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e Diaconale voorziening WMO, 2e Kerk en Eredienst, 3e Onderhoud Pastorie

Bij de diensten:
We kijken terug op de diensten en bijeenkomsten rondom Passie en Pasen. Mooi om niet alleen te zien dat het graf leeg is maar ook de waarde daarvan te begrijpen zoals Anke en Karel. Eenieder van ons mag onze Heere Jezus volgen nu Hij het voorhangsel heeft weggenomen. In Zijn reinigend en heiligend bloed vinden we kracht om Hem te volgen. Voor de zonde is dan geen plaats meer. Daarvoor was de prijs te hoog. Maar in het gelovig vertrouwen op Zijn opstandingskracht gaan we moedig voort. We kijken uit naar komende zondag en wensen beide voorgangers de zegen van God toe bij de voorbereiding en de dienst zelf.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Dit is de eerste zondag van een blok met vier verhalen over Mozes en het volk van Israël in de woestijn. Ook lezen we in dit blok één psalm die bij deze verhalen past. Groetjes leiding KND.

Vanuit de kerkenraad:
In de vergadering van 29 maart is besloten verkiezingen voor ambtsdragers uit te schrijven. We hopen op zondag 16 april de gemeente uit te nodigen om namen van gemeenteleden voor het ambt van ouderlingen in te dienen. ’s Middags hopen we de intrededienst van ds. van Wijk in Heukelum bij te wonen. Op 20 april vindt een kerkenraadsvergadering plaats. Op de agenda staan naast wat kleine onderwerpen de stand van zaken m.b.t. de ambulant predikant, de stappen m.b.t. het beroepingswerk (profielschetsen, beroepingscommissie, toestemming om te mogen beroepen) en de verkiezingen voor ambtsdragers. gedenkt. Schroomt u niet om voor pastoraat te mailen naar pastoraat@hervormd-sprang.nl. Tenslotte, vanwege Pasen geven we u graag dit door: ‘Gezegend, Heer, gezegend zij uw licht! Gij hebt de dood het laatste woord ontnomen, en meer en meer zien wij uw aangezicht, nu Gij ons leven tot uw licht laat komen.’

Vanuit de diaconie:
Collectes:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de diaconale voorziening WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De WMO is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in de samenleving. Ook als u een beperking heeft. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of met wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, familie, vrienden of van een vrijwilliger. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen. Mocht genoemde hulp ontoereikend zijn dan kan er ook vanuit de diaconale voorziening WMO ‘hulp op maat’ geboden worden. Van harte aanbevolen!
Ontvangen:
Jenny Bogers ontving tijdens een HVD-bezoek € 10,- voor de kerk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20,- voor de kerk en € 100,- voor het CvK. Heel hartelijk dank!

Kledinginzameling 15 april:
A.s. zaterdag is de jaarlijkse kledingactie van 10.00 uur tot 14.00 uur op het kerkplein. De kleding gaat net als vorig jaar naar Stichting GAiN, www.gainhelpt.nu. GAiN bestaat om de liefde van God te laten zien in woord en daad aan mensen wereldwijd die lijden en in nood zijn door (noodhulp) en ontwikkelingsprojecten. Kleding, dekens, beddengoed en schoenen zijn welkom. Zouden we u mogen vragen om deze keer iets extra’s in te leveren? Overal waar hulpverleners komen is veel vraag naar luiers, incontinentiemateriaal, vochtige doekjes, hygiëne artikelen en houdbaar voedsel (zoals groente en vlees of vis in blik). Dit alles is zeer welkom! Voor vragen kunt u contact opnemen met Lia Visser tel. 272554 en Letty Molegraaf, tel. 280457. Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en uw donatie!

Bloemschikken:
We kijken terug op een gezellige avond bloemschikken. Er is door de deelnemers een prachtig bloemstuk gemaakt. De opbrengst van de avond is € 396,00, dit bedrag is overgemaakt naar de GZB voor het werk van Kees en Esther van der Knijff. Iedereen bedankt voor haar bijdrage. De zendingscommissie.

Thema-avond kerkmuziek met Dr. Hanna Rijken:
Waarom, wat en hoe zingen we eigenlijk in de kerk? Op woensdag 19 april as. vindt er een bijzondere thema-avond plaats over kerkmuziek. Dr. Hanna Rijken, musicus en theoloog, zal ons meenemen op een muzikale reis. Hanna Rijken is universitair docent theologie en muziek aan de Protestantse Theologische Universiteit en docent aan het Rotterdams Conservatorium Codarts. Het belooft een inspirerende avond te worden waarin Hanna ons meeneemt door de geschiedenis van de kerkmuziek a.d.h.v. geluidsfragmenten én we gaan op verschillende manieren ook zelf zingen onder begeleiding van orgel en piano. U bent van harte welkom in de Ned. Hervormde kerk, Kerkstraat 34, 5161 ED Sprang-Capelle op woensdag 19 april a.s. De kerk is open om 19.30 u. Het programma start om 20.00 u. Meer informatie over Dr. Rijken kunt u vinden op haar eigen website: www.hannarijken.nl

Koningsdag 2023:
Om van Koningsdag een groot succes te maken zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers. Wij hebben uw en jullie hulp hier hard bij nodig. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij de catering, rad van fortuin, achter een stand, bij een activiteit of in de kerk. Geef je op via het formulier op de website of mail naar koningsdag@hervormd-sprang.nl. De Koningsdag-commissie

Wandelkring:
Op woensdag 10 mei organiseert de kringcommissie voor het eerst een wandelkring. De start is om 19.45u bij het Jeugdcentrum. Tijdens de wandeling een Bijbeltekst of kleine opdracht. De wandeling duurt ongeveer een uur en naderhand is er koffie en thee in het jeugdcentrum. Iedereen van harte welkom!

Gebruikt u/jij de Appostel-app al?
Wist u/jij dat je in de Appostelapp en op de website onder agenda alle activiteiten kunt vinden van de kerk? Als je op het agendapunt klikt dan kun je vaak meer informatie vinden over de activiteit. Ook kun je vinden welke dominee er preekt, of het koffiedrinken is na de kerkdienst, etc. Wil je ook iets in de agenda zetten, mail dan naar agenda@hervormd-sprang.nl.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 20 april 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 17 april om 12:00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We gaan allerminst een rustige tijd tegemoet. Er staat nog van alles te doen. Fijn als we dat met elk-ander mogen doen. We groeten u allen hartelijk in het bijzonder onze zieken en rouwdragenden. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.