Diensten zondag 9 september
09:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. J.C. van Tricht, Ameide
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 96:1 , n.m. Psalm 14:2,3

– Kinderoppas: Irma Boogaarts, Thijs Roubos, Willeke Smit, Sifra Spuijbroek
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: Herwald Spuijbroek (tel. 280649)
– Collectes: 1e collecte: Project regionale diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
We hopen zondagmorgen verder te gaan met Lukas 4. Bijzonder hoe in dat hoofdstuk er een omslag plaatsvindt. Waar komt die ergernis bij de mensen vandaan. En… is die houding van die mensen wel zo vreemd, of komt het misschien wel dichtbij?

Vanuit de diaconie:
Toelichting collecte:
Jaarlijks wordt in september door de regionale diaconieën een gezamenlijk collectedoel vastgesteld. Dit jaar is dat Arm-in-arm, een interkerkelijke werkgroep van een aantal kerkgemeenschappen van Dongen en ’s Gravenmoer. Door hun betrokkenheid bij de werkgroep willen de kerken in de geest van het Evangelie concreet gestalte geven aan het vraagstuk van armoede en maatschappelijke uitsluiting. De werkgroep biedt overigens ook plaats voor mensen die, niet vanuit een geloofsovertuiging, willen meedenken en meewerken aan o.a. de bewustwording van de armoedeproblematiek.
Giften: Onze pastoraalwerker Arend van Mourik ontving 1 x €50 voor de Diaconie. Hartelijk dank.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collecte-opbrengsten augustus: Kerk en eredienst € 1.373; Bijstand Pastoraat € 307; Jeugdcentrum € 326; Orgelfonds € 435; Onderhoud kerktelefoon € 307.
Giften: Onze pastoraalwerker Arend van Mourik ontving voor de kerk, 1 x €5 , 5 x €10 , 1 x €15 , 1 x €20 en 1 x €50 . Daarnaast werd er een gift voor de kerktelefoon van € 20 ontvangen en via de bank een gift van € 500 voor het orgel. Het college dankt u allemaal hartelijk voor uw gaven.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha en mannenvereniging Troffel en Zwaard: Na een periode van rust houden we op 12 september een gezamenlijke maaltijd als aanvang voor het nieuwe verenigingsseizoen. We doen dat weer als vrouwen- en mannenvereniging samen, waarbij ook alle alleengaande gemeenteleden vanaf 50 jaar en echtparen vanaf 70 jaar van harte welkom zijn. Voor de maaltijd moet u zich wel opgeven, dat kan tot maandag 10 september bij Nel Maijers, tel. 277929 of Jenny Bogers, tel. 276266. De maaltijd begint om 17.30 uur. De kosten voor de maaltijd bedragen €4,- per persoon. Heeft u vervoer nodig dan horen we dat graag van u en wordt er voor gezorgd. Onze eerst gewone ledenvergadering is 19 september. Het zou leuk zijn om in het begin van het seizoen nieuwe leden te mogen begroeten. Van harte uitgenodigd.
Sprang bouwt aan verandering:
Afgelopen zaterdag hebben wij een gezellig en sportief beachvolleybaltoernooi gehad! Het weer was goed, de sfeer was goed en er waren veel supporters aanwezig. Daarom is deze actie dan ook helemaal geslaagd! Deze sportieve avond heeft het mooie bedrag van €625,- opgeleverd. Volleyballers en supporters heel erg bedankt! wij hebben enorm genoten!
Contactmiddag voor senioren:
Donderdag 13 september is er weer de eerste contactmiddag voor senioren na de zomervakantie. We zullen iets gaan zien van de fietstochten van ‘wereldfietser’ Jan van den Ent. Iedereen is van harte welkom om 14.30 in het Jeugdcentrum. Voor vervoer kunt u zich melden bij Petra van Baardwijk, tel. 276493. Laat u dit uiterlijk dinsdagavond 21.00 uur weten? Iedereen, ook zij die nog niet eerder kwamen, zijn van harte welkom!

Nieuwsbron:
Op d.v. 21 september a.s. zal de 3e Nieuwsbron van dit jaar verschijnen, kopij kan tot uiterlijk dinsdag 11 september in/aangeleverd worden bij voetius@hervormd-sprang.nl of bij koos.de.jong@home.nl , schriftelijk inleveren kan uiteraard ook bij Koos de Jong – Vermeerstraat 15. Graag kopij aanleveren in doc – docx of excel, indien mogelijk PDF bestanden converteren naar doc – docx of excel.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 13 september 2018 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 10 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl
Ten slotte Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk