Afgelopen zondag heeft u voorafgaand aan de kerkdienst via de mededelingen kunnen vernemen dat er een aantal vacatures (zijn) ontstaan. Wij willen graag samen met u op zoek naar belijdende gemeenteleden. Dit betreft 1 vacature ouderling missionair werk, 3 vacatures ouderling pastoraat en 1 vacature diaken. Ook is het mogelijk eventuele tegenkandidaten in te dienen voor 3 herkiesbare ambtsdragers. De ingevulde en ondertekende formulieren kunnen dan vervolgens ingediend worden in de doos achterin de kerk of bij de scriba. U heeft hiervoor de tijd tot en met uiterlijk zondagochtend 19 mei.

U kunt hier het formulier downloaden voor het indienen van namen voor de openstaande vacatures. Eventueel liggen er achter in de kerk nog enkel papieren formulieren in geval u geen gelegenheid heeft de formulieren te printen. Een volmachtbewijs voor het uitbrengen van een. Een volmacht ten behoeve van de kerkenraadsverkiezing kunt u hier downloaden. De kerkenraad wenst u veel wijsheid toe bij het indienen van kandidaten.