Update COVID_19 – 12 maart 2020
Vanavond mochten we als kerkenraad een ingelaste vergadering openen met de woorden uit Psalm 62:9; ‘Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht.’

Aanleiding voor ons plotselinge samenkomen is de persconferentie die onze regering vanmiddag gaf, een regering die boven ons is gesteld door een God waar we op mogen vertrouwen. In deze persconferentie is o.a. geadviseerd om evenementen met meer dan 100 deelnemers af te gelasten en contact met ouderen tot een minimum te beperken. Niet veel later onderstreepte de Protestantse Kerk Nederland dat dit advies uiteraard ook voor kerkelijke gemeenten geldt. Dit heeft ons als kerkenraad het volgende doen besluiten;

• Alle reguliere kerkdiensten in het verdere van de maand maart komen te vervallen.
• We vragen gemeente-, kring- en verenigingswerk stil te leggen tot in ieder geval het einde van de maand maart.
• Huisbezoeken zullen slechts sporadisch doorgang vinden in de maand maart. Waar mogelijk worden deze naar een later tijdstip verplaatst.

Als alternatief op de eredienst komende zondagochtend wordt gewerkt aan een opname met meditatie, orgelspel en voorbede, welke hopelijk vanaf zondagochtend te beluisteren zal zijn via onze website en kerkomroep. Over verdere mogelijkheden om de komende periode toch met elkaar gemeente te kunnen zijn wordt druk nagedacht. Suggesties hiervoor zijn van harte welkom, via website@hervormd-sprang.nl .

Ook in deze bijzondere periode die voor ons ligt, geldt dat u met persoonlijke nood mag aankloppen bij de diaconie, via diaconie@hervormd-sprang.nl.

We vragen u dit bericht zo veel als mogelijk binnen onze gemeente te verspreiden en hopen op niet al te lange termijn bij u terug te komen met verdere berichtgeving.

Met broederlijke groet,
Uw kerkenraad