Op woensdag 2 september jl. heeft een gemeenteavond plaatsgevonden, waarop het concept beleidsplan 2021-2024 en het concept jaarplan 2020-2021 aan de orde kwamen. Die avond werd door de kerkenraad toelichting op deze documenten gegeven en werden vragen vanuit de gemeente beantwoord. Naar aanleiding van input vanuit de gemeente tijdens die avond heeft een tweetal kleine aanpassingen van het concept beleidsplan plaatsgevonden. De volgende stap is, dat u als gemeentelid tot zaterdag 26 september a.s. bij de kerkenraad uw mening over het definitieve concept beleidsplan 2021-2024 en het definitieve concept jaarplan 2020-2021 kenbaar kunt maken. Uw schriftelijke reactie dient u dan te zenden aan de kerkenraad, t.a.v. Bram Brouwer (kerkenraadslid), Oosteind 20A, 5161 MJ Sprang-Capelle. Ook kunt u uw reactie aan hem mailen: a.brouwer@hervormd-sprang.nl. Onderstaand. kunt u deze documenten downloaden. Ook liggen vanaf zondag 13 september a.s. exemplaren van deze documenten achterin de kerk om mee te nemen. Daarna worden deze documenten definitief vastgesteld.

Definitieve concept_Jaarplan 2020-2021_04-9
Definitieve concept-Beleidsplan van de Hervormde gemeente te Sprang 2021-2024_4-9