12 t/m 15 jaar catechese
Iedere week is er op maandagavond catechese voor deze leeftijd van 12 t/m 15 jaar. We proberen te organiseren dat de avonden voor iedere catechisant (tenminste om de week) zullen starten met een maaltijd. Een paar catechisanten zijn te gast bij een gemeetelid of bij een echtpaar en delen zo het leven. Vervolgens worden de catechisanten om 19 uur verwacht in het Jeugdcentrum. Daar krijgen ze onderwijs naar aanleiding van het Schriftgedeelte voor de eerstvolgende eredienst waarin Ds. Van Wijk voorgaat. De opzet is dat zij niet de enige zijn die dit onderwijs krijgen, maar dat er ook gasten bij zijn. Die gasten zijn volwassenen die twee dingen willen: 1. ook onderwijs krijgen, en 2. de tieners ontmoeten als gelijkwaardigen. Onder begeleiding van de mentoren, Nelleke Ros, Ellen Nieuwkoop en Ds. Van Wijk zullen de tieners in gesprek gaan over het Bijbelgedeelte en over de manier waarop dat met hun leven en geloof te maken heeft. Daarbij doen de gasten mee, zonder dat van hen wordt verwacht dat ze bijvoorbeeld uitleg geven. Het is juist de bedoeling dat ze net als de tieners meedoen. Het leren en ontvangen van informatie zit zo verweven in wat voor tieners het belangrijkste is: elkaar ontmoeten en ook zich kunnen spiegelen aan gelovigen die volwassen zijn. Hoe oud zijn de gasten die komen? Er is wat ons betreft geen bovengrens. Hoeveel gasten komen er? We zullen als mentoren er voor zorgen dat het in balans is met het aantal catechisanten.
Hoe gaat dat verder met de catechese op dinsdag in Besoyen? Op dit moment weten we dat nog niet. Als je daar interesse voor hebt, kan je dat hieronder aangeven. Geef je op via: https://forms.gle/v7v1cToj3P76Cp3m8
Contactpersoon: ds. E. van Wijk
Email: predikant@hervormd-sprang.nl

16+ catechese (t/m 21 jaar)
Iedere week op dinsdagavond om 20:00 uur in het Jeugdcentrum. De avonden hebben een uiteenlopende opzet, zodat er voldoende afwisseling is. We gaan het onder andere hebben over actuele onderwerpen, lastige vragen/kwesties en de praktische toepassing van het geloof. Geef je op via: https://forms.gle/v7v1cToj3P76Cp3m8
Contactpersoon: Hendrik Raamstijn
Email: h.a.raamstijn@hervormd-sprang.nl

22+
Als je 22 jaar of ouder bent, of je al belijdenis hebt gedaan, is er om de week een 22+ kring (tot ca. 32 jaar). Deze avonden staan in het teken van Bijbelstudie, geloofsgesprek, en onderlinge ontmoeting. In overleg met het catecheseteam van de 16+ leeftijd kan je wellicht op de andere week aanschuiven. Het is goed om daarnaar te informeren. Geef je op via: https://forms.gle/v7v1cToj3P76Cp3m8

Belijdeniscatechese
Wil je belijdeniscatechese gaan volgen? Je bent van harte welkom! Bij de belijdeniscatechese wordt je voorbereid op het leven als belijdend lid. Je krijgt daarom les over de geloofsinhoud. Belangrijker nog is de gezamenlijke zoektocht naar een eigen omgang met God. We voeren geloofsgesprekken, en bepalen samen welke plaats Gods Woord (en jouw contact met Hem) in je leven kan krijgen. Dit jaar is de belijdeniscatechese er alleen voor hen die vrij zeker weten dat ze belijdenis willen doen. De anderen kunnen terecht bij de 16+ catechese (dat is voldoende anders dan voorheen om het te proberen) of bij de 22+. Weet je het nog niet zeker of je belijdenis wilt doen, en heb je vragen, stuur dan een mail naar e.vanwijk@hervormd-sprang.nl . Dat is ook het mailadres om je aan te melden. De uiterste datum voor aanmelding is donderdag 29 september. Geef je op via: https://forms.gle/v7v1cToj3P76Cp3m8
Contactpersoon: ds. E. van Wijk
Email: predikant@hervormd-sprang.nl

Reisgenoten voor de tieners van 12 t/m 15 jaar
Iedere week is er op maandagavond catechese voor de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. We proberen te organiseren dat de avonden voor iedere catechisant (tenminste om de week) zullen starten met een maaltijd. Een paar (ca. 3) catechisanten zijn dan te gast bij een gemeentelid of bij een echtpaar en delen zo het leven. Vervolgens worden de catechisanten om 19 uur verwacht in het Jeugdcentrum. Daar krijgen ze onderwijs naar aanleiding van het Schriftgedeelte voor de eerstvolgende eredienst waarin Ds. Van Wijk voorgaat. De opzet is dat zij niet de enige zijn die dit onderwijs krijgen, maar dat er ook gasten bij zijn. Die gasten zijn volwassenen die twee dingen willen: 1. ook onderwijs krijgen, en 2. de tieners ontmoeten als gelijkwaardigen. Onder begeleiding van de mentoren, Nelleke Ros, Ellen Nieuwkoop en Ds. Van Wijk zullen de tieners in gesprek gaan over het Bijbelgedeelte en over de manier waarop dat met hun leven en geloof te maken heeft. Daarbij doen de gasten mee, zonder dat van hen wordt verwacht dat ze bijvoorbeeld uitleg geven. Het is juist de bedoeling dat ze net als de tieners meedoen. Het leren en ontvangen van informatie (catechese) zit op deze wijze verweven in wat voor tieners het belangrijkste is: elkaar ontmoeten en ook zich kunnen spiegelen aan gelovigen die volwassen zijn. Zo wordt Follow Me, ook Follow me. Hoe oud zijn de gasten die komen? Er is wat ons betreft geen bovengrens. Hoeveel gasten komen er? We zullen als mentoren er voor zorgen dat het in balans is met het aantal catechisanten. De oproep is nu als volgt. Ten eerste: Wie wil tieners te gast krijgen aan tafel? Graag even laten weten aan Ds. Van Wijk: e.vanwijk@hervormd-sprang.nl . Ten tweede: als je te gast wilt zijn op (één of meerdere van) de avonden, geef je dan op via het formulier. Dat is te vinden op de website. Onder het kopje “jeugd” vind je een stukje over de 12 t/m 15 catechese waarin de link is opgenomen. Als je daarop klikt krijg je een aanmeldformulier. Als dat niet lukt, mail of bel dan even met de dominee. Geef je op via: https://forms.gle/v7v1cToj3P76Cp3m8
Contactpersoon: ds. E. van Wijk
Email: predikant@hervormd-sprang.nl