Het Coronavirus raakt ons allemaal. Velen kunnen zich op één of andere manier nog goed redden. Er zijn ook mensen die het zonder hulp niet redden, maar niet weten bij wie ze voor praktische hulp terecht kunnen.

Daarom zijn meer dan 500 landelijke kerken en andere (christelijke) maatschappelijke organisaties een actie gestart om hulpvragers en hulpverleners bij elkaar te brengen. Hiervoor is een website geopend: www.nietalleen.nl

In Sprang zijn wij op zoek naar mensen die bereid zijn om praktische hulpvragen te beantwoorden en uit te voeren.
Doe(t) u/jij mee? Meld u dan aan bij de diaconie via diaconie@hervormd-sprang.nl
Vermeld a.u.b. uw/jouw naam, adres, telefoonnummer. Graag ook uw/jouw leeftijd. Dit kan van belang zijn bij de afweging wie welke vraag op zich kan nemen.

Met nadruk merken we op dat deze hulp beschikbaar is voor iedereen en iedereen zich hiervoor dus kan aanmelden.