Beste inwoners van Sprang

Het Coronavirus raakt ons allemaal. Gelukkig kunnen velen van ons zich nog goed redden. Anderen maken gebruik van hun bestaande netwerken.
Er zijn ook mensen die het zonder hulp niet redden, maar niet weten bij wie ze voor praktische hulp terecht kunnen.
Behoort u tot de laatste groep dan is deze informatie speciaal voor u bedoeld.

Landelijk is er door kerken en andere (christelijke) maatschappelijke organisaties een actie gestart om hulpvragers en hulpverleners bij elkaar te brengen. Hiervoor is een website geopend: www.nietalleen.nl bestemd voor degenen die niet beschikken over een eigen netwerk en wel praktische hulp nodig hebben.
Meer dan 500 organisaties en kerken zetten zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken.
Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? U bent niet alleen.

Via www.nietalleen.nl worden hulpvragen gekoppeld aan lokale hulporganisaties die voor de uitvoering van de hulpvraag gaan zorgen. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want u bent niet alleen.
Hebt u hulp nodig?
Bel dan 0800-1322 (maandag t/m vrijdag 09.00-21.00 uur en zaterdag en zondag van 09.00-20.00 uur) of ga naar www.nietalleen.nl en vul het aanvraagformulier in.
Lukt het u niet om dit zelf te regelen bel dan met: Nico Visser 06-30 333 307 contactpersoon namens de diaconie.

Met nadruk merken we op dat deze hulp beschikbaar is voor iedereen en iedereen zich hiervoor dus kan aanmelden.

Namens de Hervormde gemeente Sprang.