Werkwijze:
Af en toe krijgen wij als redactie de vraag of Hervormd Kerkblad Voetius digitaal ontvangen kan worden. Als redactie hebben we besloten aan deze wens tegemoet te komen. U kunt een digitaal abonnement nemen of vanuit een bestaand abonnement hiertoe overstappen. De Voetius krijgt u in dat geval voortaan als pdf-bestand per e-mail toegestuurd. Dit digitale exemplaar is alleen bedoeld voor de betalende abonnee en diens huisgenoten. De voorlopige prijs van een digitaal abonnement zal € 20,- per jaar bedragen. In het bijzonder voor adressen waar geen bezorger komt, is dit een financieel aantrekkelijk alternatief voor een postabonnement. Na een periode van een half jaar hopen we onze werkwijze te evalueren, waarbij lezers de gelegenheid zullen krijgen hun mening te geven.

Om over na te denken:
– Allereerst willen we u bewust maken van de voordelen. Een digitale kerkbode is duurzamer (minder papier, inkt, transport etc.). Verder zou deze vorm voor de ‘jongere’ generatie die nu het kerkblad niet of minder frequent leest, juist een aanleiding kunnen zijn om de Voetius wel te gaan lezen.
Aan de andere kant zijn er mogelijk ook enkele consequenties verbonden aan een digitaal abonnement. Een papieren kerkbode ligt zichtbaar op tafel en wordt gemakkelijk even ingekeken. U kunt zelf in uw overweging meenemen hoe dit er bij u thuis aan toe gaat. Het is mooi dat ons kerkblad door velen wordt gelezen.
Ook voor de digitale kerkbode worden kosten gemaakt voor het werk van de redactie, administratie en opmaak.

Aanmelden:
– Wie zich vanaf het begin wil abonneren op de digitale uitgave van Hervormd Kerkblad Voetius kan zich tot 31 december 2019 aanmelden via voetiusdigitaal@gmail.com. Vermeld hierbij uw e-mailadres, naam, volledig woonadres en ook of u een nieuw abonnement neemt óf de overstap maakt vanuit een bestaand (post-)abonnement. U krijgt uw digitale exemplaar vanaf D.V. 9 januari 2020 gemaild. Bij postabonnees wordt de bezorging van de papieren versie automatisch stopgezet, tenzij u een anders aangeeft. Plaatselijke lezers zullen zelf de bezorger/contactpersoon moeten informeren dat indien gewenst de bezorging van de papieren versie wordt stopgezet. Uiterlijk op 3 januari 2020 zenden we u als test een e-mail toe.

Abonnementsgeld:
– Postabonnees die per 1 januari 2020 overstappen kunnen in de maand november hun jaarlijkse factuur verwachten of de uitvoering van de automatische incasso.
Abonnees die nu hun kerkbode krijgen via een bezorger, kunnen overstappen van een papieren naar een digitaal abonnement en kunnen in het vervolg in november via Stichting Hervormd Kerkblad Voetius een factuur verwachten of de uitvoering van de automatische incasso. Zij dienen zelf hun papieren abonnement via de bezorger/contactpersoon in de plaatselijke gemeente stop te zetten.

Bij vragen en voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joanneke Vreeken- van der Giessen: voetiusdigitaal@gmail.com of 0416-544 330.