Beste gemeenteleden,
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen wij u vriendelijk om uw collecte digitaal bij te dragen.
Per 1 oktober 2020 vervalt echter de bestaande mogelijkheid om digitaal te collecteren via de stichting Samen Goed Doen.
Het College van Kerkrentmeesters heeft alternatieven onderzocht en besloten om een eigen webwinkel en een app aan te schaffen.
Die kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Vooralsnog is alleen de mogelijkheid tot collecteren/het geven van een gift beschikbaar.
U wordt later geïnformeerd over de andere toepassingen die beschikbaar komen.

Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een webwinkel en kunt u uw gift meteen via iDEAL overmaken.

Werkwijze:

  • Klik op onderstaande collectezak om uw bijdrage over te maken.
  • Kies vervolgens voor ‘anoniem’ (laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet)
  • Kies zelf het bedrag wat u wilt geven.

Het bedrag van uw digitale collecte wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de Diaconie (40% van uw bijdrage) en het CvK (60% van uw bijdrage).

 

 

 

 

Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334202523 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming of op NL79 RABO 0373729448 t.n.v. CvK Herv. Gem. Sprang

Wij danken u hartelijk voor uw gift!