Dorcas voeldselactie 2021

In de week rond dankdag wordt in het hele land weer de voedselactie van Dorcas gehouden. Ook in Sprang wordt al jaren enthousiast mee gedaan met de actie. Net als vorig jaar wordt de actie op een andere manier ingevuld. Dit betekent dat we geen actie meer in de supermarkt hebben. Toch willen we meedoen met deze actie. Hulp aan minderbedeelden blijft belangrijk en daarom steunen we Dorcas! U kunt op 2 manieren deze actie ondersteunen: door te geven aan de collecte op zondag 7 november of een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie NL74RABO00334202523 onder vermelding van Dorcas voedselactie.

We hopen dat, net als in de voorgaande jaren, veel van u deze actie een warm hart toedragen en een bijdrage zullen geven. Mogen wij op uw hulp en bijdrage rekenen? Tevens vragen wij u voorbede voor Dorcas en vooral voor de mensen die zij ondersteunen.