Het thema van de vakantiebijbelgids van Ark Mission (te vinden op https://www.arkmission.nl/downloadkleingeluk) is dit jaar ‘Klein geluk’.
Drie Bijbelverhalen vertellen iets over wat hoop geeft en de moeite waard is, juist in roerige tijden als deze. Als er veel gebeurt en we het gevoel van controle verliezen, maar misschien juist bepaald worden bij het kleine, lieve, goede om ons heen. Via deze link vindt u de gebedskaart met voor 3 weken dagelijks een gebedspunt Op de gebedskaart vindt u voor 3 weken dagelijks een gebedspunt; voor thuis of op vakantie. Bidt u, bidt jij mee? Een gezegende tijd gewenst de komende weken! Hartelijke groet, de commissie Gebedsuur