Vanaf heden is er een gebruikersplan voor het gebruik van het Jeugdcentrum aanwezig. Dit document zal wanneer nodig aangepast worden conform de richtlijnen van het RIVM of de opgestelde richtlijnen vanuit de PKN. Dit document is opgesteld door het college van kerkrentmeesters. Deze is vastgesteld door de kekenraad op d.d. 24 augustus 2020!

Gebruiksplan Hervormd Jeugdcentrum 1.00 versie 24 augustus 2020