Op deze avond die om 20:00 uur begint legt de kerkenraad de gewijzigde plaatselijke regeling aan u voor om te horen wat uw reactie daarop is. Na een toelichting kunt u vragen stellen en worden die zo goed mogelijk beantwoord.  Om zich voor te bereiden kunt u de volgende vier documenten downloaden en lezen: