Zaterdag 14 december is de eerste mogelijkheid om spullen in te leveren voor de rommelmarkt die we op Koningsdag houden. Dit kan van 10.00 tot 11.00 uur.
Locatie: Oudestraat 84, Sprang-Capelle.

Vorig jaar is er gelukkig al veel rekening gehouden met de kwaliteit van spullen die ingeleverd worden, ook dit jaar gaan we hier op toezien. Denk hierin met ons mee bij de keuze wat naar ons kan, maar ook wat naar de milieustraat kan. Daarnaast nemen we geen grote bankstellen, bedden, witgoed en oude computers/beeldschermen aan. Op deze manier kunnen we onze kramen gaan vullen met veel mooie spullen!

Noteert u ook alvast de volgende inleverdata: 11 januari, 8 februari, 14 maart en 18 april.

Alvast bedankt!

De Koningsdag-commissie.