Namens de Werkgroepen V&T (Vorming en Toerusting) PG Waalwijk en PGML volgt hierbij het programma voor het komende voorjaar 2019. Daarnaast doen we (wederom) om kandidaten te stellen voor deelname aan onze werkgroep. Daar zouden we erg bij mee zijn. Met name voor het vergroten van ons draagvlak, en een groter aantal belangstellenden voor de programma’s. Via deze link kunt u het programma downloaden. Wij hopen velen van u bij onze activiteiten te mogen ontmoeten!