Zaterdag 8 december is er de eerste mogelijkheid om spullen in te leveren. Dit kan van 10.00 tot 11.00 uur.
Locatie: Oudestraat 84, Sprang-Capelle.

De afgelopen jaren zijn er regelmatig kapotte of vieze spullen ingeleverd, deze spullen gaan we niet meer aannemen.
Daarnaast nemen we geen grote bankstellen, bedden, witgoed en oude computers/beeldschermen aan.

Noteert u ook alvast de volgende inleverdata 12 januari, 9 februari, 9 maart en 13 april.