Op zondag 28 april 2019 wordt er voor de vijfde keer in Sprang-Capelle een tentdienst gehouden op het evenemententerrein aan de Akkerwinde. Ds. Nathan Noorland uit Nieuwerbrug zal spreken over het thema ‘Klein maar fijn’. Muziek wordt verzorgt door de band Concrete. De collecteopbrengst is, na aftrek van de onkosten, bestemd voor ‘Spang bouwt aan verandering’. De tent is om 14.00 uur open en de dienst begint om 14.30 uur. Na afloop is er tijd om met elkaar wat te drinken en na te praten. I.v.m. het beperkt aantal zitplaatsen is er de mogelijkheid om zelf een tuin- of klapstoel mee te nemen. De tentdienst wordt georganiseerd door Gereformeerde Kerk De Brug en de Hervormde Gemeente Sprang. U en jij wordt van harte uitgenodigd!