Wij leven als gemeente mee met de uitzending van Kees en Esther van der Knijff naar Libanon. We mogen terugzien op een mooie en bemoedigende dienst zondag afgelopen zondag 17 januari, waarin zij werden uitgezonden (voor de dienst: te bekijken en luisteren via deze link ; of voor een verslag met foto’s.
Vanwege de sterke toename van het coronavirus in Libanon, is dit land vorige week donderdag in een complete lockdown gegaan. Het Veiligheidsteam van de GZB heeft daarop besloten het voor deze week geplande, daadwerkelijke vertrek van Kees en Esther en hun kinderen Hannah, Nathan en Timon met enkele weken uit te stellen. Uiteraard is dit een teleurstelling voor Kees en Esther en de partners in Libanon. Graag bevelen we Kees en Esther met hun kinderen en het land en volk van Libanon in uw voorbede aan. Zodra het vertrek verantwoord is, zal het gezin-Van der Knijff naar Libanon vertrekken. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.
P.S.: Overigens hebben Kees en Esther het uitstel ook vandaag gemeld in hun blog op de GZB-site: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/kees-en-esther-van-der-knijff/blog/uitgesteld-vertrek?user_id=1034206.
Bent u nog niet geabonneerd op hun blog? Het is nodig dat u zich daarvoor zelf aanmeldt, op het rechtergedeelte van bovengenoemde pagina. De GZB heeft wel alle betrokken zendingscommissies en kerkenraden geabonneerd op de toezending van hun nieuwsbrieven. In de regel verschijnen blogs wat vaker dan nieuwsbrieven.