Gemeente van Sprang,

Romeinen 8: 38-39; Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Met die tekst mochten we als kerkenraad onze bijeenkomst in zeer afgeslankte vorm starten deze week. Opnieuw kwamen we samen om verder na te denken over het gemeente zijn in Sprang de komende periode. Als kerkenraad hebben we de boel uiteraard graag in eigen hand, maar zeker nu beseffen we dat we het bij Hem in handen moeten geven (Psalm 31).

We hebben veel prettige reacties gehad op de meditatie van afgelopen week. Komende zondag zal opnieuw een meditatie op dezelfde manier beschikbaar worden gesteld als afgelopen zondag. Dit maal zal deze worden verzorgd door onze pastoraal werker Arjan Noorland en zijn gezin.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het realiseren van beeldopname vanuit onze kerk. Verwacht daarom op zeer korte termijn een verdere modernisering in onze wekelijkse uitzending!

Zoals u weet ligt het pastorale werk op dit moment nagenoeg stil. Heeft u iets wat pastorale aandacht nodig heeft, laat het weten (pastoraat@hervormd-sprang.nl). Daarnaast willen we iedereen van harte aanmoedigen om naar elkaar om te zien per telefoon of andere media. Tevens willen we u wijzen op de website www.nietalleen.nl, een initiatief gesteund door de PKN.

We hebben de afgelopen weken al vanuit diverse gemeenteleden extra inzet gezien om alternatieve invulling te geven aan het gemeente zijn in deze periode. Hartelijk dank daarvoor!

Opnieuw vragen we u dit bericht zo veel als mogelijk binnen onze gemeente te verspreiden en hopen op niet al te lange termijn bij u terug te komen met verdere berichtgeving.

Met broederlijke groet,
Uw kerkenraad