Vanuit de kerkenraad
Het zal u niet ontgaan zijn dat door een toename in het aantal besmettingen met het coronavirus regelgeving vanuit de overheid is aangescherpt. Daarnaast zijn er, na gebeurtenissen afgelopen weekend, ook voor kerken aangescherpte adviezen opgesteld. De landelijke kerk heeft zich hierover uitgesproken en wij willen als plaatselijke kerkelijke gemeente van Sprang gevolg geven aan deze adviezen.
Dit betekent dat vanaf zondag, helaas, een afschaling van het aantal mensen wat de kerkdienst mag bezoeken zal plaatsvinden. Deze maatregel zal vooralsnog gelden voor de maand oktober en kan eventueel aangepast worden, mocht de landelijke regelgeving gewijzigd worden. Vanzelfsprekend blijven de diensten wel uitgezonden worden via de diverse media.

Vanaf D.V. zondag 11 oktober zullen er 2 diensten per zondag gehouden worden waarbij maximaal 30 personen (inclusief kinderen) in de kerk aanwezig kunnen zijn, exclusief ‘personeel’. In de ochtend is er, deze zondag, een besloten kerkdienst aangezien er 2 kinderen gedoopt gaan worden waarbij dan de doopouders en een beperkt aantal familie e/o vrienden in de kerk aanwezig kunnen zijn. Zondagavond is een reguliere dienst. Het zingen blijft ongewijzigd: er blijft voor ons gezongen worden door de zanggroep. Alhoewel u hier niet toe verplicht bent is het advies, mede vanuit de PKN, om tijdens het verplaatsen in de kerk een mondkapje te dragen. Maak voor uzelf hierin de juiste overwegingen.
Vanuit het aanmeldsysteem voor de kerkdiensten zijn er reeds al uitnodigingen verstuurd voor komende zondag. Voor de ochtenddienst kunt u zich niet meer opgeven en mocht u dat al wel gedaan hebben dan kunt u niet komen omdat het een besloten dienst is geworden. Voor de avonddienst worden het aantal aanmeldingen/plaatsen teruggebracht naar maximaal 30 personen.

Voor de kinderen van de kindernevendienst zal er een programma op de website geplaatst worden. De kindernevendienst is gevraagd mee te denken over hoe er wel live vervolg gegeven kan worden komende tijd. Hierover volgt meer informatie in de komende Voetius.
Alle jeugdwerkactiviteiten kunnen, aldus het advies, wel doorgang vinden. Dus clubs en cathechese gaan, tot nader order, gewoon door met inachtneming van de geldende maatregelen.

U zult deze aanpassing mogelijk betreuren, dat doet de kerkenraad ook, maar wij zien ons genoodzaakt gehoor te geven aan de maatregelen die onze overheid neemt en de adviezen die de landelijke kerk daarin geeft. De kerkenraad vraagt om uw begrip en om te bidden met en voor elkaar, voor zegen over de gemeente, voor de diensten die toch kunnen plaatsvinden en voor de kerkenraad die soms lastige besluiten moet nemen.

– Uw scriba, G.M. Lagerwerf