Verkiezing ambtsdragers
Dit jaar zijn er, per 30 juni, een aantal kerkenraadsleden aftredend, naast de vacatures die reeds bestaan binnen de kerkenraad.

Hiermee ontstaan de volgende vacatures binnen de kerkenraad: 5 ouderlingen (w.o. ouderlingen met portefeuille pastoraat en scribaat), 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 1 diaken.

Vanwege de omstandigheden van het grote aantal vacatures heeft de kerkenraad besloten, eerder dan genoemd in de plaatselijke regeling, een verkiezingsprocedure op starten. Hiertoe zullen stemgerechtigde gemeenteleden gevraagd worden om per vacature 1 naam, van een mannelijk belijdend lid, in te dienen.

De kerkorde wordt hierin gevolgd, namelijk dat mocht een persoon vijf keer of meer genoemd zijn voor een bepaalde vacature, dan zal deze verkozen verklaard kunnen worden. Mochten er per vacature meerdere personen meer dan vijf keer ingediend zijn, dan zal er een stemmingsvergadering moeten plaatsvinden. Mochten namen niet meer dan vijf keer genoemd zijn in een vacature, dan heeft de kerkenraad de mogelijkheid om iemand verkozen te verklaren of alsnog een dubbeltal op te stellen waarop verkiezing moet volgen.
Een stemmingsvergadering is momenteel niet of moeilijk mogelijk. Wel kunnen hen die op basis van de aanbevelingen en de kerkorde gekozen verklaard kunnen worden, ook daadwerkelijk gekozen verklaard worden.

Ieder belijdend gemeentelid wordt gevraagd maximaal 5 namen in te dienen voor beoogde ouderlingen, 2 voor ouderlingen-kerkrentmeester en 1 voor diaken. Tevens kunnen namen van tegenkandidaten voor hen die zich herkiesbaar gesteld hebben ingediend worden.

Hiertoe kan bijgaand formulier gedownload worden (en mocht u dat niet zelf kunnen vraag dan even iemand om dat voor u te doen). De formulieren met aanbevelingen kunnen, LET WEL: ondertekend, ingeleverd worden bij de scriba. Ingescand per mail of in de brievenbus. U heeft hiertoe de tijd t/m 18 maart a.s.

De kerkenraad zal dan DV maandag 22 maart hierover vergaderen waarna de verkozen broeders daags erna hier bericht over ontvangen. Zij hebben dan tot 31 maart de tijd om hun besluit kenbaar te maken.
Mochten er onvoldoende vacatures ingevuld kunnen worden dan zal er mogelijk voor de zomer nog een tweede ronde van aanbevelingen volgen.

De beoogde datum van bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers is DV zondag 27 juni.