Diensten zondag 14 januari
09:30 uur: Ds. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht, Doopdienst
18:30 uur: Ds. G. Boer, Rhenen
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 29: 6, nm. Psalm 30: 1.
Kinderoppas: Janneke Verwoerd, Diede Treffers, Nienke Spuijbroek
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 4
Collectes: 1 e collecte: Diaconie, 2 e collecte: Kerk en Eredienst, 3 e collecte: Restauratiefonds

Bij de diensten:
Heilige Doop:
Aanstaande zondag zal, als God het geeft, de heilige doop worden bediend aan Antoine, zoon van Marco en René de Rooij – van de Lest, Hogevaart 10. Wat een feest als een kindje gedoopt wordt! De Here wil al wonderlijk vroeg in ons leven komen om ons op de weg
tot zaligheid te brengen. Alsof Hij niet kan wachten. Dat kan Hij gelukkig wel, want hoe vaak en hoe lang laten wij Hem niet wachten? Als wij zalig worden is dat ook door het geduld van de Here. In de prediking zullen we luisteren naar 2 Koningen 5, hoe Naäman genezing vond
door de doop in de Jordaan.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat Rechters 6:14-16, 36-40 en 7:16-22 centraal: God laat de bange Gideon door verschillende tekens zien dat hij bij hem is en voor de overwinning zal zorgen. Groetjes leiding KND

Week van Gebed:
Ook in 2024 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Dit jaar bidden we van 21 t/m 28 januari aan de hand van Lukas 10 vers 25-37, met als thema ‘Heb God lief… en je naaste als jezelf’. In Sprang is er op 3 doordeweekse avonden de gelegenheid met elkaar te
bidden en kort bij dit thema stil te staan: maandag 22, woensdag 24, en vrijdag 26 januari om 19.00u komen we samen in de torenkamer van de kerk. Fijn als u/jij hier een of meerdere keren bij wilt zijn! Hartelijk welkom namens het GebedsTeam.

Van de diaconie
Collecte:
Voor zondag 14 januari staat er een reguliere diaconiecollecte op het rooster. Ontvangen: ds. Bouter ontving € 10,00 voor de diaconie en € 10,00 voor het CvK. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,00 en 2 x € 20,00 voor de kerk. Voor de kerstattenties werden diverse bedragen ontvangen: via de brievenbus € 10,00, Martine Bogers € 50,00, Cootje Mandemakers € 20,00 en Nelleke Ros € 35,00. Tijdens de actiemorgen voor de Voedselbank werd € 115,00 ontvangen. Heel hartelijk dank voor alle gaven!
Verantwoording collecten en giften november 2023:
Via Appostel, de link digitaal collecteren, de bankrekening en de collectezak is € 4.742,44 ontvangen. Deze opbrengst is als volgt verdeeld, waarbij rekening is gehouden met de aangegeven bestemmingen: Woensdag 1 november Dorcas voedselactie € 2.546,55; Zondag 5 november GZB najaarscollecte familie van der Knijff € 541,84; Zondag 12 november Diaconie € 369,45; Zondag 19 november Stichting Schuilplaats € 385,50; Zondag 26 november Diaconie € 395,60; CvK € 21,20;
Diaconie: Alpha-cursus € 20,00; IZB zendingsbussen: CRUX Rosmalen € 32,30; Kerk in Actie: noodhulp Afghanistan € 430,00. Ook voor deze gaven heel hartelijk dank!

Van de CvK:
Kerkbalans:
Volgende week gaat de actie kerkbalans weer van start. Veel vrijwilligers gaan op pad om enveloppen te bezorgen en op te halen. De werkwijze zal dit jaar iets anders zijn dan andere jaren, dus graag de instructies goed lezen.  We hopen op jullie toezegging voor dit jaar, of wellicht helpt u ons voor de komende jaren door een periodieke gift te geven. We hebben dit jaar ook alvast wat voorwerk gedaan door direct een adviesbedrag te benoemen. Hiermee draagt u bij aan de toekomst van onze gemeente. Meer info kunt u vinden op www.VoorDeVolgendeGeneratie.nl
Herinnering vakantieweek voor mensen met een lichamelijke beperking:
De interkerkelijke stichting vakantieweek lichamelijk gehandicapten in het land van Heusden en Altena en de Langstraat hoopt dit jaar weer een vakantieweek te organiseren voor mensen met een lichamelijke beperking. De stichting geeft met nadruk aan dat ook jongere mensen
met een lichamelijke beperking van harte welkom zijn. De vakantieweek zal D.V. worden gehouden van 20 t/m 27 april in het ‘Nieuwe Hydepark’ te Doorn. De eigen bijdrage voor de vakantieweek is € 515,- per persoon. Dit is inclusief een reünie die in het najaar van 2024 zal plaatsvinden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Sjaak Molegraaf via 0416- 280457. Aanmelden kan via genoemd telefoonnummer of via j.d.molegraaf@hervormd-sprang.nl, tot en met zaterdag 27 januari.

Gemeentebijeenkomst:
Op donderdag 18 januari zijn jullie allemaal (jong en oud) van harte uitgenodigd op een gemeentebijeenkomst in het Jeugdcentrum. We krijgen die avond op een laagdrempelige manier het concept beleidsplan gepresenteerd door onze interim predikant Ds. Zijlstra. Het beleidsplan is een leidraad hoe we als gemeente de komende periode met elkaar werken aan de opbouw van onze gemeente. Dus hoe gaan we om met het jeugdwerk? Is een nieuwe pastorie nodig? Wat te doen met het pastoraat en de pastoraal werker? Belangrijk dus om hierover met elkaar in gesprek te gaan, en zo samen dit plan vormgeven. We zullen dit, net als de vorige keer, weer op een actieve manier invullen, zodat je gemakkelijk in gesprek kunt komen over onderwerpen die jij van belang vindt. De avond start om 20:00 uur in de Grote Zaal van het Jeugdcentrum.

Rommel-Vintagemarkt Koningsdag:
Op zaterdagmorgen 13 januari kunt u diverse artikelen inleveren voor de rommelmarkt op Koningsdag. We denken hierbij aan de volgende zaken Boeken, cd’s en Lp’s – Kinderkleding van goede kwaliteit t/m maat 176 ( geen ondergoed en sokken) – Elektra die nog goed verkoopbaar is, zoals radio’s en platte schermen – Artikelen van zink of koper en rieten manden – Onbeschadigd servies en glaswerk – Speelgoed, spelletjes en schone knuffels – Of iets wat buiten deze categorieën valt, niet te groot maar goed verkoopbaar. Bij de inname zijn we kritisch omdat we niet spreken over een rommelmarkt maar we willen gaan voor een vintagemarkt. De spullen moeten daarom schoon en heel zijn. Bij de inname gaan we direct
sorteren omdat we het bij diverse particulieren gaan opslaan. Rommel geven we mee terug, dat kunt u meegeven met het grof huisvuil. Grotere stukken kunnen we pas op vrijdag 26 april innemen omdat er op dit moment geen opslagmogelijkheid beschikbaar is. Na dit inlevermoment komen er nog twee andere momenten waarop je spullen kunt inleveren. We zien u graag met uw overbodige spullen in het Jeugdcentrum op zaterdag 13 januari 2024 van 09:00 uur – 10:00uur.

Seniorenmiddag:
Donderdagmiddag 18 januari is er weer de eerste senioren middag van dit nieuwe jaar. We heten welkom Lizet van Groos, die ons iets komt vertellen en laten zien over het werk van “Merci Ships”. Ook zal na afloop de collecte voor dat werk en doel bestemd zijn. Eerst hebben we een inleiding die verzorgd wordt door Arjan Noorland. We hopen op een mooie middag in verbondenheid en gezelligheid met elkaar. We hopen u allen weer te ontmoeten. Ook nieuwe gezichten, van harte welkom. Kom eens vrijblijvend kijken en luisteren. We beginnen om 14.30 uur en als u gehaald en thuis gebracht wil worden , even met Petra bellen, 0416-276493. De senioren commissie.

Ontmoetingsavond:
Op dinsdagavond 6 februari organiseert de kringcommissie weer een ontmoetingsavond. De schrijver van het boekje ‘Geplant aan waterstromen’ dat veel kringen dit jaar gebruiken, is Ds. H. Poot. Hij wil deze avond met ons nadenken over de Psalmen. Iedereen van harte welkom in het Jeugdcentrum, 19.45uur inloop, 20.00uur start van de avond.

Voetius:
Voor de editie van 18 januari 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmoren 15 januari 12.00uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Vanaf deze plaats wensen we eenieder, voor 2024, de zegen van God toe. We hopen dat je een gelukkig jaar zal hebben met iedereen die je lief is. Een jaar dat je God nog beter zal leren kennen, Hem nog meer zal ervaren in moeilijke en blijde omstandigheden en dat we met elkaar, door de Heilige Geest, Hem gehoorzaam zullen zijn. Jullie kerkenraad en pastoraal werker.