Diensten zondag 24 maart | 7e lijdenszondag: digitaal de kerkdienst-volgen
09:30 uur: Ds. S. Jumelet, Zaltbommel
18:30 uur: Ds. A. van Mourik. Kamperveen
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 33: 3, nm. Psalm 33: 4.
Kinderoppas: Janneke Verwoerd, Diede Treffers, Nienke Spuijbroek
Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk

Dienst vrijdag 29 maart | Goede Vrijdag:
19:30 uur: Ds. W.F. Jochemsen, Goudriaan
Zingen voor de dienst: Psalm 33: 5.
Collectes:
1e collecte: SDOK, 2e collecte: Kerk en Eredienst,

Bij de diensten:
Koffiedrinken:
Zondagmorgen 24 maart is er na de kerkdienst gelegenheid om elkaar onder het genot van een kopje koffie, thee of fris te ontmoeten in het Jeugdcentrum. U bent van harte welkom.
Dopen:
Op DV zondag 21 april is er in de morgendienst de gelegenheid tot dopen. Als u uw kind wilt laten dopen, wilt u dat dan a.u.b. doorgeven aan de scriba? (scriba@hervormd-sprang.nl of tel. 2823 28). De scriba geeft dit door aan de wijkouderling die in overleg met ds. Bouter contact met u opneemt voor het doopgesprek in de week ervoor.
7e lijdenszondag:
De laatste zondag komt eraan waarop we stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus. Ook wel genoemd Lam van God. Iemand dichtte over Hem het volgende: ‘O Lam van God, door God gezonden / o offer dat de Heer behaagt / wij bidden: Maak ons rein van zonden / Gij, die der wereld zonden draagt.

Van de kindernevendienst:
Zondag 24 maart:
“Op deze zondag staat Mattheüs 26:57-75 centraal: Jezus wordt bij de hogepriester verhoord en beschuldigd, en Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent. Groetjes leiding KND

Collecten:
Komende zondag wordt er een reguliere diaconiecollecte gehouden.
Ontvangen:
Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 20,- voor de kerk. Ds. Bouter ontving 2 x € 15,- voor het CvK. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!
Verjaardagfonds:
Het verjaardagfonds heeft over de maanden januari en februari het mooie bedrag van € 811,65 opgebracht (via bank en envelop). Iedereen hiervoor hartelijke dank.

Paasviering mannen vereniging, vrouwenkring en senioren:
Woensdag 27 maart is er een paasviering voor de senioren, de mannen vereniging en de vrouwenkring. Het thema is: Zie het Lam van God. Arjan Noorland zal hier een meditatie over houden. Verder gaan we met elkaar zingen, bidden en nadenken over Pasen, en ook samenzijn. We beginnen om 15.00 uur in het Jeugdcentrum. Aansluitend is er een broodmaaltijd. Voor deze paasviering dient u zich op te geven bij Petra, ook als u niet blijft eten. Tel. 0416-276493. Dit kan t/m 25 maart, ook als u gehaald en thuis gebracht wil worden dit graag even vermelden. We hopen u te ontmoeten en zien uit naar een mooie middag.

Paasontbijt:
Zondagochtend 31 maart organiseren de jongeren van de ZAAC voorafgaand aan de ochtenddienst een paasontbijt voor alle gemeenteleden. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Opgeven kan via de volgende link: opgave paasontbijt of door te bellen naar 06-14292515. De inloop is vanaf 8:00 in het Jeugdcentrum. We hopen dat u/jij er bij bent!

Van de zendingscommissie:
Bloemschikken:
We kijken terug op een mooie gezellige avond met elkaar bij de workshop bloemschikken. Het netto bedrag van de opbrengst is € 250,00. Dit is overgemaakt naar de rekening van de GZB voor het werk van Kees en Esther van der Knijff. Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage.
Kledingactie:
De zendingscommissie wil in samenwerking met GAiN op 20 april 2024 van 10.00-13.30 uur weer een kledingactie organiseren. Noteer de datum alvast in uw agenda. Verdere informatie volgt.

Rommelmarkt Koningsdag:
Het inleveren van de PLUS zegels is zeer succesvol verlopen. We hebben 21 dozen op kunnen halen! Op zaterdagmorgen 23 maart van 9:00 uur – 10:00 uur kunt u weer het volgende inleveren voor de Rommelmarkt op Koningsdag. Speelgoed: kinderkleding; serviesgoed; frisdrank-of bierglazen; lp’s; koper, zink of rieten materialen; beeldschermen of platte tv’s en audioapparatuur; ⁠andere elektrische apparaten; rieten mandjes om te vullen met producten als prijs bij het rad van fortuin. Alles moet schoon, heel en verkoopbaar zijn. Op dit moment hebben we meer dan voldoende glazen vazen, glasdecoratie, fotolijstjes, Cd’s en videobanden. Een vriendelijk verzoek deze spullen niet meer in te leveren. Bij de inname gaan we direct sorteren omdat we de ingeleverde spullen bij diverse particulieren gaan opslaan. Rommel geven we mee terug, dat kunt u meegeven met het grof huisvuil. Grotere stukken kunnen we pas op vrijdagavond 26 april innemen omdat er op dit moment geen opslag mogelijkheid beschikbaar is. Verder kunt u na het inleveren aan de koffie tafel een praatje maken en genieten van een lekker kopje koffie of thee!
Vrijwilligers gezocht!:
Met hulp van vele vrijwilligers hebben we voorgaande jaren mooie koningsdagen gehad, waarvoor we alle vrijwilligers enorm dankbaar zijn. Kunnen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen? Of misschien heb je nog niet eerder geholpen maar wil je graag je steentje bijdragen? Iedereen is van harte welkom, ongeacht ervaring. Er zijn verschillende taken die gedaan moeten worden, zoals achter de kraampjes staan, lootjes verkopen bij het Rad van Fortuin of helpen bij de horeca. We begrijpen dat je misschien maar een paar uur beschikbaar hebt, en zelfs dan is alle hulp waardevol. Schrijf je eenvoudig in via de link voor dit formulier of via de website en laten we er samen een onvergetelijke dag van maken. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via koningsdag@hervormd-sprang.nl

Voetius:
Voor de editie van 28 maart 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 25 maart 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. LET OP, deze Voetius verschijnt voor 2 weken!

Ten slotte:
Als we erachter zijn gekomen dat we dwaalden als schapen en ieder voor zich zij eigen weg zocht en ging, dan betekent het dat we inzicht gekregen hebben. Dan beseffen we ook dat het onze overtredingen en ongerechtigheden waren die straf verdiend hebben. Wat een verwondering dat de straf die ons de vrede aanbrengt op Hem terechtgekomen is. Dan mogen we vanaf nu de juiste weg gaan en Jezus volgen en gehoorzamen. Met recht een Goede Vrijdag. Arjan Noorland en de kerkenraad wensen u en jou een gezegende zondag toe en Gods nabijheid op alle dagen van de week.