Diensten zondag 24 maart | 4e lijdenszondag
09:30 uur: ds. E. van Wijk, viering Avondmaal van de Heere
18:30 uur: dr. M. van Campen uit Ede, dankzegging
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 100:1,2; n.m. Psalm 40:4,5
– Kinderoppas: Annika Haverhals, Joran Nieuwkoop, Jelle de Jong, Linde Spuijbroek
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: Mevr. T. Roubos (tel. 344194)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte, bestemd voor de “Herberg”.

Bij de diensten:
Zondagmorgen hebben we de viering van de maaltijd van de Heere (1 Korinthe 11:20). Bij uitstek het moment om te doen wat we in de lijdenstijd behoren te doen: het lijden en sterven van de Heere Jezus gedenken. We lezen opnieuw uit Lukas 9 en horen over de missie van Jezus. Hij is gekomen om te behouden. ’s Avonds hoopt Dr. van Campen weer even terug te zijn in Sprang voor de dienst van dankzegging. Hij zal D.V. waarschijnlijk lezen uit Markus 14 over de lofzang bij/na het pesachmaal. In aanloop naar de viering van de Maaltijd van de Heere is er gelegenheid tot Censura Morum. Indien u daar gebruik van wil maken, dan dit graag per omgaande kenbaar maken bij Ds. van Wijk of bij de scriba, broeder G. Lagerwerf.
Doopdienst:
D.V. zondagmorgen 31 maart is er een doopdienst, waarin Teun Pieter Boogaarts (Teun), de zoon van Mark en Irma (Beatrixstraat 7, 5161HR, S-C), het teken van de doop zal ontvangen. Een mooi moment voor hen als gezin, samen met de grootouders en geliefden om hen heen. We wensen hen een mooie en zegenrijke dienst toe. We zien er met hen naar uit om Gods genade en verbondenheid niet alleen te horen maar ook te zien. Als u in deze dienst eveneens uw kind ten doop wilt houden, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 25 maart kenbaar te maken bij uw wijkouderling of bij de predikant.
Samenkomst 2e Paasdag:
Vind je (samen) zingen leuk, geef je dan op voor het gelegenheidskoor op 2e Paasdag. Er zijn als voorbereiding de volgende oefendata vastgelegd: Maandag 25 maart, Woensdag 3 april, Donderdag 11 april en Dinsdag 16 april. De oefenavonden beginnen om 20:00 uur in de kerk. Ben je op een van deze oefenmomenten verhinderd en wil je toch graag mee zingen is dat geen probleem. Geef je op door een mail te sturen naar ikwilbijhetkoor@outlook.com of bel naar familie Spuijbroek tel. 280649.
Tentdienst:
Om alvast in uw agenda te zetten:
D.V. zondagmiddag 28 april wordt er een tentdienst gehouden op het Evenemententerrein.
Vanuit de Kindernevendienst:
In deze veertigdagentijd tot Pasen is de kindernevendienst bezig met de verhalen over Jezus uit Lucas. De kinderen maken een boekje met 7 verwerkingen die horen bij de 7 verhalen. Iedere week wordt er een gebouw opgehangen in de grote zaal in het Jeugdcentrum en wordt het bijbehorende verhaal verteld. De eerste 2 verhalen hebben we gehoord; Jezus wordt als Koning binnengehaald op een ezel door de poort van Jeruzalem en Hij is daarna iedere dag in de tempel te vinden om de mensen over God te vertellen. Op eerste paasdag krijgen de kinderen hun boekje mee naar huis en kunt u met ze bekijken wat ze deze veertigdagentijd hebben geleerd. Kom ook gerust eens kijken in het Jeugdcentrum naar de route die Jezus in deze tijd aflegt, de poort en tempel van Jeruzalem hangen nu aan de wand!

Vanuit de diaconie:
Toelichting Avondmaalscollecte:
Voor wie in geval van zorgen en problemen geen licht meer ziet, is er een gastvrij huis waar de liefde van Christus centraal staat. In dit huis, De Herberg te Oosterbeek, kunnen mensen terecht voor wie het goed is om even afstand te nemen van de thuissituatie.
Giften:
Mevr. N. Maijers ontving via de HVD €10 Zambia groep. Via de bank is ontvangen voor de voorjaarszendingscollecte GZB voor Hans en Gerrie Karsbergen : 2x €25,- , 1x €35,- en 2x €50,- . Voor de Diaconie is ontvangen voor Biddag 1x €75,- . Hartelijk dank voor al deze gaven.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften: Door Ds. Van Wijk is een gift ontvangen van €150,- voor de bidstond collecte . Via de bank is voor de bidstond collecte €100,- ontvangen en voor de kerktelefoon €10,- . Hartelijk dank voor deze gaven.

Rond kring en vereniging:
Mannenvereniging Troffel en Zwaard:
Op woensdag 27 maart komen we bij elkaar om 20.00 uur in het jeugdcentrum. We behandelen Psalm 24 en bespreken de vragen uit het februarinummer van de Hervormde Vaan. Allen hartelijk welkom.

Vanuit het jeugdwerk:
Spoorzoekers/Fellows:
Beste jongens en meisjes, dinsdag 23 maart zijn jullie van harte welkom bij weer een nieuwe Spoorzoekers en Fellows-avond. Om 18.45 uur gaan we beginnen en om 20.00 uur is het afgelopen. De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de Spoorzoekers en de kinderen van groep 7 en 8 naar de Fellows. Neem gerust je vriendjes/vriendinnetjes mee. Tot dinsdag! Namens de leiding: Renate Treffers en Ellen Nieuwkoop van de Spoorzoekers en Margriet Haverhals en Martin Lam van de Fellows.

Sprang bouwt aan verandering:
Zondag 24 februari zijn er in de kerk van Sprang en Besoyen enveloppen uitgedeeld voor de actie You’ve Got Talent. De afgelopen weken hebben we al gehoord en gezien dat de talenten op verschillende manieren zijn ingezet en vermeerderd. Zoals een etentje met de familie, gezellige workshop en prachtige houten snijplanken zijn verkocht. Het is fantastisch om te zien hoe u met de talenten aan de slag bent gegaan. We willen u er graag aan herinneren dat u aanstaande zondag 24 maart de enveloppen weer achter in de kerk kunt inleveren.

Kledingactie Dorcas:
Op zaterdag 6 april van 10.00 uur tot 14.00 uur houden we onze jaarlijkse kledinginzameling t.b.v. Stichting Dorcas. Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede. Wilt u dit ondersteunen, dan is het nu tijd om uw linnenkast uit te zoeken en overtollige kleding in te leveren op het kerkplein. Goede en schone kleding kunt u in gesloten zakken inleveren van 10.00 uur tot 14.00 uur. Heeft u niet de mogelijkheid om deze kleding zelf te brengen, dan kan deze ook opgehaald worden. Hiervoor en voor andere vragen kunt u contact opnemen met Letty Molegraaf, tel. 0416-280457. Wilt u ons meehelpen! De Zendingscommissie

Nieuwsbron:
In week 15 zal de eerste Nieuwsbron van dit jaar verschijnen, kopij kunt u aanleveren bij nieuwsbron@hervormd-sprang.nl of bij koos.de.jong@home.nl
Aanleveren kan t/m uiterlijk dinsdag 2 april a.s.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 28 maart 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 25 maart om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk