Diensten zondag 28 maart | 7e lijdenszondag
09:30 uur: ds. E. van Wijk, doopdienst
18:30 uur: Prof. dr. J. Hoek, Veenendaal
– Zingen voor de dienst: n.m. Psalm 96:1
– Collectes: 1e collecte: Missionair werk, Alpha-cursus, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl .

Bij de diensten:
Er wordt uitgekeken naar de doopdienst van Vieve (Vieve Leah Salomé), dochter van Arend en Anita, en Maarten (Maarten Gijsbert), zoon van Gijs en Marijke Maas. We wensen Arend en Anita, samen met Livia, Jarno en Reyno, en hun geliefden, evenals Gijs en Marijke, met Frank en hun geliefden, van harte Gods zegen toe in deze dienst.

Van de kindernevendienst:
Jezus wordt gevangengenomen: Beste kinderen, deze zondag is de zesde van een blok met zeven teksten over Jezus’ laatste week volgens het Johannes-evangelie. Op deze zondag staat Johannes 18:1-14 centraal: een groep soldaten komt om Jezus gevangen te nemen. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
1e wijziging “Protocol aangaande het gebruik van camera’s in de kerkzaal van de Hervormde Kerk te Sprang t.b.v. KerkTV”: De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 22 maart jl. het “Protocol aangaande het gebruik van camera’s in de kerkzaal van de Hervormde Kerk te Sprang t.b.v. KerkTV” gewijzigd. Er blijkt binnen onze gemeente behoefte te bestaan om via www.kerkdienstgemist.nl uitgezonden kerkdiensten te downloaden en vast te leggen. Met bovengenoemde wijziging wordt dit mogelijk. Hierdoor kan bijvoorbeeld thuis een aantal kerkdiensten worden verzameld en op het vakantieadres worden afgespeeld. Erg makkelijk als er geen of een slechte internetverbinding op het vakantieadres is en daardoor onze kerkdiensten niet of slecht kunnen worden gevolgd. Om privacy redenen zijn rouw- en trouwdiensten uitgezonderd. Het aangepaste protocol kunt u vinden op onze website onder “Kerkdienst volgen”.
Vacatures: De kerkenraad heeft van de stemgerechtigden aanbevelingen gekregen voor de bestaande en de komende vacatures. We zijn erg dankbaar voor de betrokkenheid die daarin bleek. Er zijn dusdanig veel namen ingediend, dat de ordinanties in de kerkorde aangaande verkiezingen ons niet de ruimte bieden om als kerkenraad ambtsdragers gekozen te verklaren. Dit betekent dat onder normale omstandigheden een vergadering van stemgerechtigde leden nodig zou zijn, waarbij de kerkenraad dan dubbeltallen zou aandragen. Vanwege de huidige omstandigheden, wil de kerkenraad het volgende voorstellen. We willen als kerkenraad gebruik maken van de noodverordening (Art XIX van de kerkorde). De kerkenraad zal dan afwijken van de gebruikelijke werkwijze, en op basis van de aanbevelingen overgaan tot het gekozen verklaren van ambtsdragers in de genoemde vacatures. Dit betekent dat er vanwege de omstandigheden geen stemming door stemgerechtigde zal plaatsvinden. Als iemand daartegen bezwaar heeft kan hij of zij dit tot en met uiterlijk 9 april bekend maken bij de scriba. Als er geen bezwaren zijn zal de kerkenraad D.V. maandag 12 april vergaderen om over te gaan tot het verkozen verklaren in de vacatures. De kerkenraad hoopt door deze werkwijze te bereiken dat er voor de zomer weer voldoende ambtsdragers zijn gevonden om u als gemeente te dienen. We vragen daarin om uw gebed.

Vanuit de Diaconie:
Collecte: Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor missionair werk: Alpha-cursus.
Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om in tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk! Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus inmiddels gevolgd. In Nederland waren dat er meer dan 300.000. Alpha is in de afgelopen jaren een prachtig instrument gebleken om mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Alpha wordt in allerlei contexten gegeven; in kerken, op de werkplek, aan jongeren, studenten, vluchtelingen, senioren en zelfs in gevangenissen. De Alpha-cursus is gratis en dat is meestal inclusief een maaltijd! U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Jaarrekening: De jaarrekening van de diaconie over 2020 is de afgelopen periode weer opgemaakt, deze ligt in de week van 29 maart t/m 3 April ter inzage bij diaken Wim Faro, Rembrandtlaan 10. Voor inzage graag telefonisch een afspraak maken. Tel 0416280538

Paaskaarten:
Deze week zijn er in Sprang en Landgoed Driessen huis-aan-huis paaskaarten bezorgd met daarbij de uitnodiging om de paasdiensten mee te kijken via internet. Heeft u geen paaskaart ontvangen, dan kunt u deze nog bekijken op www.hervormdsprang.nl/pasen. Het Missionair Team bedankt alle vrijwilligers hartelijk voor hun hulp bij het rondbrengen van de kaarten!

Activiteiten rond Pasen:
De volgende activiteiten worden rond Pasen georganiseerd:
Paasviering senioren:
Ook dit jaar kan de Paasviering voor de senioren van onze gemeente, samen met de leden van de Mannen- en Vrouwenvereniging, niet op de traditionele manier doorgaan. Maar u bent allen van harte uitgenodigd voor de online viering vanuit onze kerk, die te bekijken of te beluisteren is op D.V. woensdagvond 31 maart om 19.00 uur. Het thema van de viering is ‘Hij kwam voor mij!’ De online Paasviering kunt u volgen op de gebruikelijke manier als de zondagdiensten.
The Passion ZAAC:
Donderdag 1 april, 20.30 uur, online. Dit jaar zijn we helaas niet in de gelegenheid om samen als jeugd in het Jeugdcentrum ‘The Passion’ te kijken. We willen dit bijzondere evenement toch niet zomaar voorbij laten gaan. Het thema van ‘The Passion’ is: #ikbenervoorjou. Juist in deze tijd is het belangrijk om elkaar niet uit het oog te verliezen! Samen kijken en praten we over het Paasverhaal. Kijk je met ons mee? De link wordt t.z.t. in de groepsapp van de ZAAC gestuurd. Zit je nu niet in de groepsapp, maar wil je toch mee kijken? Stuur dan even een appje naar Arinda: 06-22815308. Tot dan!
Kinderpaasfeest:
Vanuit de kindernevendienst is er samengewerkt met de Spoorzoekers om een kinderpaasfeest te maken. Het is een dienst geworden waaraan veel kinderen hebben meegewerkt. De dienst zal online gezet worden na de ochtenddienst van eerste paasdag. Kijken jullie mee?
Paasontbijt door de jongeren van de ZAAC:
In deze tijd blijft het belangrijk om naar elkaar om te kijken. Om deze reden willen we namens de ZAAC met Pasen ontbijtjes bezorgen bij hen die alleen zijn, en die een hart onder de riem nodig hebben. U kunt iemand opgeven waarvan u denkt dat hij/zij wel een ontbijtje kan gebruiken als bemoediging. Dan zorgen wij van de ZAAC dat deze met Pasen bezorgd wordt! U kunt iemand opgeven kan via deze link: https://forms.gle/EnXMFkAAa5NA7b678. Opgeven kan tot uiterlijk donderdag 1 april 2021!
Speurtocht ‘Op zoek naar het Paasverhaal’:
Hoi, heb je zin om mee te doen met een speurtocht? Je gaat (met je gezin) op zoek naar het Paasverhaal. We hopen dat het Paasfeest door deze speurtocht nóg bijzonderder wordt! De speurtocht kan op eigen gelegenheid gelopen worden op vrijdag 2 april, zaterdag 3 april en maandag 5 april. Er kan gestart worden tussen 9.00 uur en 16.00 uur. De speurtocht duurt ongeveer 1,5 uur en begint op Beukenlaan 1E. Daar ontvang je de materialen om met de speurtocht mee te doen. Doe je ook mee?! Kijk voor uitgebreide informatie op de website.
Koffiedrinken na de dienst:
Na afloop van de ochtenddienst op Eerste Paasdag hopen we elkaar online te ontmoeten en elkaar weer eens te zien. U kunt zich opgeven voor het koffiedrinken via het aanmeldformulier op de website.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 1 april 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 29 maart om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl . LET OP: deze Voetius is voor 2 weken!

Ten slotte:
Op Golgotha hing Jezus tussen twee boosdoeners, alsof Hij de ‘belangrijkste’ misdadiger was. Eigenlijk had Barabbas daar moeten hangen. Barabbas betekent ‘zoon van de vader’, een naam die doet denken aan hoe wij allen bedoeld zijn als kinderen van de Vader (Adam wordt door Lukas (Lukas 3:38) de zoon van God genoemd). Natuurlijk moeten we begrijpen dat hij niet de enige Barabbas was die op vrije voeten kwam, doordat de Zoon van de Vader, Jezus, zijn plaats innam. Het gaat evengoed over u, jou en mij. We worden uitgenodigd om te geloven dat we door die Goddelijke ruil met de Vader verzoend zijn. We groeten u allen heel hartelijk, in het bijzonder al onze zieken, eenzamen en rouwdragenden. Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.