Donderdag 28 maart: (link alle diensten hier digitaal volgen)
19:30 uur: Samenkomst in de kerk.
Dienst vrijdag 29 maart | Goede Vrijdag:
19:30 uur: Ds. W.F. Jochemsen, Goudriaan
Zingen voor de dienst: Psalm 33: 5.
Collectes: 1e collecte: SDOK, 2e collecte: Kerk en Eredienst,
Zaterdag 30 maart:
19:00 uur: Samenkomst in de kerk.
Diensten zondag 31 maart | 1e Paasdag:
09:30 uur: Ds. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht
18:30 uur: Ds. J.C. van Trigt, Gouderak
Zingen voor de dienst: vm. Gezang 183(WK), nm. Psalm 33: 6.
Kinderoppas: Marga Schouten, Anthe Treffers, Haggith Hoevenaar
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e Stichting Schuilplaats., 2e Kerk en Eredienst, 3e Tientjescollecte
Maandag 1 april | 2e Paasdag
09:30 uur: Paaszangdienst
Collectes: Diaconie en Kerk en Eredienst,
Diensten zondag 7 april
09:30 uur: Ds. F Wijnhorst, Ermelo
18:30 uur: Ds. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 33: 7, nm. Psalm 33: 8.
Kinderoppas: Fia Hoefnagel, Renske Nieuwkoop, Melanie Visser
Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
Collectes: 1e collecte: IZB; pioniersplek ‘De Verbinding’ Sebaldeburen, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Bij de diensten:
Met Passie naar Pasen: Ook dit jaar willen we met elkaar toeleven naar Pasen. In de Stille Week zijn er de volgende samenkomsten: Op Witte Donderdag 28 maart ontmoeten we elkaar om 19.30 uur in de kerk. Goede Vrijdag 29 maart is er een eredienst die begint om 19.30 uur. Op Stille Zaterdag is er een samenkomst om 19.00 uur in de kerk. Iedereen van harte welkom! Op Tweede Paasdag is er om 9.30 uur een Paaszangdienst. We willen met elkaar zingen van de Opstanding van de Heere Jezus en kijken en luisteren naar het Paasevangelie.
Van de kindernevendienst:
Zondag 31 maart: Op deze zondag staat Johannes 20:1-10 centraal: Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven. Petrus en “de leerling van wie Jezus veel hield” horen van Maria dat het graf van Jezus leeg is. Ze rennen meteen naar het graf. Wanneer Petrus het graf in gaat, ziet hij de doeken liggen waar Jezus in gewikkeld was. De andere leerling gaat nu ook het graf binnen, en gelooft dat Jezus is opgestaan.
zondag 7 april: Beste kinderen. Op deze zondag staat 1 Samuel 3:1-18 centraal: God roept Samuel. Als Samuel Gods stem herkent, doet hij wat God van hem vraagt. Groetjes leiding KND

Van de Diaconie:
Collectes:
Vrijdag 29 maart: SDOK. Vervolging heeft impact in het leven van christenen. Deze impact verschilt per situatie. SDOK steunt vervolgde christenen en geeft hen de hulp die zij nodig hebben. Ook moedigen zij deze christenen aan om trouw te blijven in hun geloof. Met regelmaat hebben christenen te maken met mishandelingen en fysiek geweld. SDOK geeft medische hulp wanneer nodig. Soms komen christenen vanwege hun geloof in de gevangenis. Vaak lukt het hun gezin niet om rond te komen. SDOK steunt deze gezinnen financieel. Soms moeten christenen onderduiken vanwege bedreigingen vanuit hun directe omgeving. SDOK zorgt voor veilige plaatsen en pastorale zorg voor deze broeders en zusters. Steunt u het werk van SDOK met een gift?
Zondag 31 maart: Stichting Schuilplaats. Zoekt u hulp bij problemen in uw relatie, kampt u met een burn-out of loopt u vast in levensvragen? De medewerkers van Stichting Schuilplaats helpen u graag! Samen met u gaan ze op zoek naar nieuw perspectief! Stichting Schuilplaats heeft in 2016 een hulpverleningslocatie geopend aan Kerkstraat 75 in Sprang-Capelle; Diaconaal Maatschappelijk Werk De Langstraat. De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW De Langstraat worden (deels) gedragen door de diaconieën van participerende kerken in de regio, door giften en zo mogelijk door subsidie van de burgerlijke gemeente. Er is daarnaast sprake van een eigen financiële bijdrage. Mochten er omstandigheden zijn waardoor het niet mogelijk is een eigen financiële bijdrage te betalen, dan wordt er samen naar een oplossing gezocht. Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Hiermee maakt u het ook mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!
Maandag 1 april: Diaconie
Zondag 7 april: IZB; pioniersplek ‘De Verbinding’ Sebaldeburen. In 2019 is de Hervormde kerk in Sebaldeburen gestart met de vorming van een pioniersplek. De bestaande gemeente was om diverse redenen erg klein geworden. Zo klein, dat de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en verbindingen heel beperkt waren. Geld was wel beschikbaar, maar de kerkgangers waren op zondag soms op twee handen te tellen. Ook het vervullen van de ambten was een probleem geworden. De zoveelste kerksluiting in het noorden van het land dreigde ook deze kerk in 2018 niet voorbij te gaan. Eigenlijk was het besluit van sluiting al genomen, maar dat leverde een slapeloze ouderling op. God ontnam hem de rust zó, dat het besluit is teruggedraaid en hulp is gezocht bij de IZB om iets nieuws te starten. Dat werd pioniersplek ‘De Verbinding’. Kartrekker van het pioniersteam is Joost van de Berge. Ze organiseren iedere vrijdagmiddag ‘de dorpskamer’ en iedere 1e en 3e donderdagavond van de maand een gratis maaltijd. Ook houden ze verbindingsdiensten met extra aandacht voor kinderen, muziek en gezelligheid. Er wordt een kinderbijbelclub georganiseerd en inmiddels is er een buurt-moestuin waarin samen met de buurtbewoners wordt gewerkt en geoogst. Wonderlijk hoe God mensen verbindt en samenbrengt. Inmiddels worden de wekelijkse kerkdiensten bezocht door ongeveer 40-50 mensen. Dit alles kan niet zonder uw steun. Helpt u mee?
Ontvangen: Ds. Bouter en Arjan Noorland ontvingen beide 20,- voor het CvK. Heel hartelijk dank!

Vrijwilligers gezocht:
Met hulp van vele vrijwilligers hebben we voorgaande jaren mooie koningsdagen gehad, waarvoor we alle vrijwilligers enorm dankbaar zijn. Kunnen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen? Of misschien heb je nog niet eerder geholpen maar wil je graag je steentje bijdragen? Iedereen is van harte welkom, ongeacht ervaring. Er zijn verschillende taken die gedaan moeten worden, zoals achter de kraampjes staan, lootjes verkopen bij het Rad van Fortuin of helpen bij de horeca. We begrijpen dat je misschien maar een paar uur beschikbaar hebt, en zelfs dan is alle hulp waardevol. Schrijf je eenvoudig in via opgaveformulier koningsdag en laten we er samen een onvergetelijke dag van maken. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via koningsdag@hervormd-sprang.nl

Wandelkring:
Op dinsdag 16 april hopen we weer een wandelkring te houden. We verzamelen om 19:45uur bij het Jeugdcentrum, om 20:00 uur start de wandeling, die ongeveer een uur duurt. Bij terugkomst is er koffie en thee. Hartelijke groet, de kringcommissie; Lijnie, Wim en Haske (kringcommissie@hervormd-sprang.nl)

Voetius:
Voor de editie van 11 april 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 8 april 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Het winterwerk is gestopt. Op vele manieren waren we in de gelegenheid om bezig te zijn met de Bijbel. Dank voor de vele avonden die we met elkaar mochten doorbrengen. Gelukkig dat er deze week weer diverse mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten rondom het geopende Woord. Weet je welkom in het huis van onze God. We groeten eenieder van harte in het bijzonder voor hen die een geliefde moeten missen. Jullie kerkenraad en pastoraal werker.