Diensten zondag 14 april: link kerkdienst digitaal volgen
09:30 uur: Ds. C. Mijderwijk, Putten, Doopdienst
18:30 uur: Ds. J. van der Meijden, Bergambacht
Zingen voor de dienst: vm. Lied 615 (WK), nm. Psalm 33: 9.
Kinderoppas: Corina Lam, Loïs Ros, Daniel Mewis
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Beeld en geluid

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen zal de doop worden bediend aan twee hele jonge leden van onze gemeente. Gerrit en Marieke van Raamsdonk – van Dijke hopen Jesse te laten dopen en Niels en Jannienke Kerstens – de Gardeijn Job. Misschien zingen we in de dienst wel: ‘Het water wacht, en ’t kind ontvangt de zegen, Gij spreekt het aan, het heeft een naam gekregen, en niemand rukt het uit uw macht.’ We wensen jullie, samen met jullie andere kinderen, ouders, familieleden, bekenden en onze eigen gemeente, een gezegende dienst toe.
Van de kindernevendienst
Beste kinderen. Op deze zondag staat 1 Samuel 9:15-10:24 centraal: Samuel maakt Saul koning en stelt Saul voor aan het volk. Groetjes leiding KND

Van de kerkenraad:
Vacatures ambtsdragers vervullen: De kerkenraad gaat voorbereidingen treffen om te voorzien in twee vacatures van ouderling pastoraat en een vacature voor diaken. Wij nodigen stemgerechtigde gemeenteleden uit om per vacature één naam en adres in te dienen van een belijdend lid van de gemeente. (Voor de vacatures ouderling pastoraat kunt u vermelden: vacature-1 <naam> en vacature-2 <naam>). Tot en met vrijdag 19 april kunt u uw aanbevelingen schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba, Lijster 22, of scannen en mailen naar scriba@hervormd-sprang.nl. In zijn vergadering van DV 22 april bespreekt de kerkenraad de aanbevelingen en beoordeelt of er een stemmingsvergadering moet komen. Als deze er niet behoeft te komen, kan de kerkenraad overgaan tot benoemingen.

Van de Diaconie:
Collecte: Voor komende zondag staat er een reguliere diaconiecollecte op het rooster. Van harte aanbevolen!
Ontvangen: Ds. Bouter ontving € 10,- en € 20,- voor het CvK. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving 2 x € 20,- voor het CvK. Heel hartelijk dank!

Senioren middag:
Op donderdagmiddag 18 april is er weer een senioren middag. We beginnen om half 3(14.30 uur) in het Jeugdcentrum. Arjan Noorland zal de meditatie verzorgen, we zingen en bidden met elkaar. We mogen terug kijken op een mooie paasviering, dan staat er ook nog een pinksterviering op het programma voor dit seizoen , de volgende maand. En dan gaan we deze laatste gewone ontmoeting er een ontspannen middag van maken. Eerst komen Lijnie en Henri Bogers ons een film laten zien van de werkvakantie van de jeugd van vorig jaar in Oeganda.
Wat mooi is om terug te zien, omdat ook de hele gemeente hieraan bijgedragen heeft. En daarna is er nog wat tijd voor ontspanning met elkaar. We hopen u allen weer te ontmoeten. Wilt u vervoer, even Petra bellen: 0416-276493. Hartelijke groeten, de senioren commissie.

Koningsdag 27 april 2024:
Zaterdag 27 april is de Koningsdag weer rondom de kerk van Sprang. Je bent van harte welkom! Op 13 april kunt u in het Jeugdcentrum van 9:00 uur tot 10:00 uur kleine verkoopbare spullen inleveren zoals speelgoed, glas- en aardewerk, rieten mandjes en grote manden en elektronische apparatuur die werkt. Heb je nog bruikbare, verkoopbare, grote artikelen, dan kunnen die op vrijdagavond 26 april van 18:00 uur tot 19:00 uur in het Jeugdcentrum worden ingeleverd. De Koningsdagcommissie beoordeelt of iets voor de verkoop geschikt is. Dit laatste is noodzakelijk omdat we nog steeds op zoek zijn naar een opslagruimte! Heeft u nog een ruimte beschikbaar, dan horen wij dat graag via een appje naar 0620403506.

Vrijwilligers gezocht:
Met hulp van vele vrijwilligers hebben we voorgaande jaren mooie koningsdagen gehad, waarvoor we alle vrijwilligers enorm dankbaar zijn. Kunnen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen? Of misschien heb je nog niet eerder geholpen maar wil je graag je steentje bijdragen? Iedereen is van harte welkom, ongeacht ervaring. Er zijn verschillende taken die gedaan moeten worden, zoals achter de kraampjes staan, lootjes verkopen bij het Rad van Fortuin of helpen bij de horeca. We begrijpen dat je misschien maar een paar uur beschikbaar hebt, en zelfs dan is alle hulp waardevol. Schrijf je eenvoudig in via dit opgaveformulier of via de website en laten we er samen een onvergetelijke dag van maken. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via koningsdag@hervormd-sprang.nl

Wandelkring:
Het is langer licht en het weer soms echt al lekker; tijd om weer een wandelkring te houden! Op dinsdag 15 april willen we om 19:45u bij het Jeugdcentrum verzamelen, om 20:00 uur start de wandeling, die ongeveer een uur duurt. Bij terugkomst is er koffie en thee. Hartelijke groet, de kringcommissie; Lijnie, Wim en Haske (kringcommissie@hervormd-sprang.nl)

Kledingactie zaterdag 20 april:
Je kast opruimen en mensen helpen! Het lijkt nog niet zo lang geleden maar het is alweer tijd voor een kledingactie in Sprang. Een mooie gelegenheid om je kledingkast eens door te spitten en anderen blij te maken met de kleding die je niet meer draagt. Naast zomer- en winterkleding, zijn schoenen, tassen, dekens en beddengoed ook welkom. Verder is er veel vraag naar luiers, incontinentiemateriaal, vochtige doekjes, hygiëne artikelen en houdbaar voedsel. Dit zijn allemaal artikelen waar gebrek aan is als het gaat om projecten onder vluchtelingen. Al deze spullen worden ook dit jaar weer opgehaald door Stichting GAiN, Global AidNetwork, die hulpgoederen brengt naar Roma in Roemenië, ouderen en gehandicapten in Moldavië en mensen die binnen Oekraïne moesten vluchten. GAiN heeft naast een logistieke afdeling, waar de kleding gesorteerd wordt, ook een aantal kringloopwinkels waar de kleding eventueel verkocht kan worden. Met de opbrengst hiervan worden transporten betaald. GAiN wil zich graag inzetten voor mensen in nood vanuit het verlangen om de liefde van Jezus om te zetten in daden. Wil je meer weten over GAiN kijk dan op gainhelpt.nu. De inzameling vindt plaats op 20 april, van 10.00 tot 13.30 uur, Kerkstraat 34 in Sprang-Capelle. Alle kleding, dekens etc. aanbieden in gesloten plastic zakken en de schoenen per paar samengebonden. Voor meer informatie over de inzameling kun je contact opnemen met Dia Spuijbroek, 0416-280649 of Letty Molegraaf, 0416-280457).

Nieuwsbron:
De volgende Nieuwsbron verschijnt op vrijdag 19 april. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 15 april via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Voetius:
Voor de editie van 18 april 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 15 april 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Vanaf deze plaats groeten wij u allen hartelijk, in het bijzonder zij die een weg gaan van afnemende krachten. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.