Zondagmorgen 9.30 uur;  mag onze eigen predikant voorgaan in de dienst.  In de avonddienst om 18.30 uur;  luisteren we naar een eerder opgenomen dienst van ds. Hogenhout. We beleven alweer de laatste lijdenszondag. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten.

Tentdienst Sprang-Capelle:
Ook dit evenement (aangekondigd voor 26 april) kan nu helaas niet doorgaan. Laat het thema “Eindelijk vrij…”, een belofte van hoop voor ons zijn, in deze tijd! Hartelijke groet van de Tentdienst-commissie.

Van de kindernevendienst:
Beste ouders en kinderen, Omdat het niet mogelijk is om elkaar te ontmoeten bij de kerk, komt de kerk thuis! Via de website van de Hervormde Gemeente te Sprang bieden wij als kindernevendienst iedere zaterdag een nieuw programma aan n.a.v. de methode Bijbel Basics. Dit programma (in de vorm van een PowerPoint) kunnen jullie als gezin op zondag of iedere andere dag van de week bekijken, beluisteren en actief meedoen! De verwerkingsbladen en het Bijbelverhaal zijn te printen, zodat er thuis meegelezen kan worden. Ga naar www.hervormdsprang.nl en klik op de Kindernevendienst-knop. Je moet de presentatie eerst downloaden, zodat je alles goed kunt bekijken, de liedjes kunt luisteren en het verhaal kunt horen. Deze week volgen we het Paasproject en vieren we Palmpasen. We hebben het met jullie over ‘Wie is die Man?’, wie is Koning Jezus? Deze week hebben we een Bijbelverhaal en prentenboek waar je naar kunt luisteren, en we zingen meerdere liedjes. Ook zit er een filmpje bij voor je oudere broer of zus, dus verzamel de familie! Naast de opdracht die hoort bij het Bijbelverhaal is er weer een speciale opdracht: ‘De Koning komt in de stad vandaag. Maak je eigen muziekinstrument om de Koning feestelijk binnen te halen!’. Maak een foto of een filmpje die we op de site en Facebook kunnen plaatsen. Stuur dit naar KND@hervormd-sprang.nl We wensen jullie een heerlijke zondag, Hosanna!
Hartelijke groeten; De kindernevendienst

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Collecte: Komende zondag is de diaconie collecte bestemd voor missionair werk; Alpha-cursus: Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk! Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus inmiddels gevolgd. In Nederland waren dat er ruim 280.000. Alpha is in de afgelopen jaren een prachtig instrument gebleken om mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Alpha wordt in allerlei contexten gegeven; in kerken, op de werkplek, aan jongeren, aan studenten, aan senioren en zelfs in gevangenissen. De Alpha-cursus is gratis en dat is meestal inclusief een maaltijd! Om dit werk mogelijk te maken kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Paasecho:
Het Missionair Team heeft 80 Paasecho’s ontvangen, die nu niet in de kerk uitgedeeld kunnen worden. Heeft u interesse in één of meerdere exemplaren, stuur dan een mailtje met uw naam en adres naar mt@hervormd-sprang.nl. Ze worden dan bij u thuisbezorgd.
Kopij Voetius Voor de editie van 9 april 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 6 april om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl .
Let Op: Deze is dan voor 2 weken. Op donderdag 16 april verschijnt er geen Voetius i.v.m. Pasen.

Ten slotte:
We leven toe naar de stille week. Een week om stil te staan bij het sterven van onze Redder Jezus Christus. Wij worden op dit moment ook stilgezet. Stilgezet om onze gedachten te richten op Jezus. Is het ook een stilte voor de storm? We weten het niet. Maar in alle zorgen spanning en onzekerheid weten we dat, als wij geborgen zijn in Christus, niet bang hoeven te zijn. De Heere Jezus zegt: En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Hoe waardevol en inhoudsrijk worden al mijn dagen samen met Jezus als ik met Hem leef.
Uw pastoraal werker Arjan Noorland