Diensten zondag 23 april
09:30 uur: Ds. J. Hogenhout, Langerak ZH
18:30 uur: Ds. G. Boer, Rhenen
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 15: 3 en 4, nm. Psalm 15: 5.
Kinderoppas: Jolanda Mewis, Lotte Raamstijn, Tijn Boogaarts
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte I.Z.B., 2e collecte Kerk en Eredienst, 3e collecte Jeugdwerk

Bij de diensten:
Komende zondag ontvangen we weer 2 gastpredikanten. Broeders die namens God mogen spreken en getuigen van onze opgestane Heer en Heiland Jezus Christus. Kom en verwonder je over Gods groet liefde voor ons. We wensen beide voorgangers, met de gemeente (thuis en in de kerk), gezegende diensten toe. De doopdienst die in de morgendienst zou plaatsvinden gaat niet door. De opa van de kleine Nina Hoevenaar is herstellende van een operatie. Het zou fijn zijn als hij er op een later tijdstip wel bij kan zijn.

Koffiedrinken:
Na de morgendienst is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een kopje koffie, thee of fris te ontmoeten in het Jeugdcentrum. U bent van harte welkom.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over Mozes en het volk van Israël in de woestijn. Groetjes leiding KND.

Vanuit de kerkenraad
1. Verkiezingen ambtsdragers:
We willen graag drie vacatures van ouderlingen vervullen. We noemen de vacatures ouderling-1, ouderling-2 en ouderling-3. Wij nodigen stemgerechtigde gemeenteleden uit om per vacature één naam en adres in te dienen van een lidmaat. Tot en met zaterdag 6 mei kunt u uw aanbevelingen schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba, Lijster 22, of scannen en mailen naar scriba@hervormd-sprang.nl. Tijdens de stemmingsvergadering van maandag 12 juni zal er zo nodig een stemming plaatsvinden.
2. Ds. Bouter:
Zondag jl. werd het al afgekondigd. Verheugd zijn we dat op DV 1 mei ds. E. Bouter gemiddeld twee dagen per week onze gemeente als ambulant predikant komt dienen in prediking, pastoraat en catechese. Meer bijzonderheden kunt u lezen in de Nieuwsbron die 21 april uitkomt. Wij danken de Heere God dat Hij dit zo leidde en bidden om Zijn zegen voor ds. Bouter en voor onze gemeente om de komende tijd met elkaar op te trekken.
3. Voorzitter CvK:
Wij nodigen u uit namen van lidmaten te mailen naar j.uijl@hervormd-sprang.nl die we kunnen benaderen voor het voorzitterschap van het CvK i.v.m. het aftreden van Jacob Uijl per 1 juli a.s.
Last, but not least:
Iedereen die zich inspant voor de rommelmarkt op Koningsdag: veel succes gewenst!

Vanuit de diaconie:
Collectes:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de IZB: Familiehuis Schollevaar (gekoppeld aan zendingsbussen). Familiehuis Schollevaar is een pioniersplek in de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel. Een plek waar pionier Johan van der Klooster, samen met het pioniersteam, het geloof in Jezus Christus deelt én uitdeelt. In Familiehuis Schollevaar kun je eten, knutselen en een spelletje doen. Ook kun je er met (geloofs)vragen terecht. De pioniersplek is het resultaat van de samenwerking tussen de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Oost en de Hervormde Gemeente Schollevaar. Het aangaan en versterken van relaties met wijkbewoners staat hoog op de agenda. Dat gebeurt onder meer met een maaltijd in de Sjalomschool (elke laatste zondag van de maand). Daar mag iedereen aanschuiven. Naast het eten is er een Bijbelverhaal waar de aanwezigen creatief mee aan de slag gaan. Veel bezoekers zijn inmiddels tot de ‘familie’ gaan behoren. Zoals Chantal, een moeder die al jaren met haar twee dochters komt. ‘Heel mooi dat iedereen gewoon mee kan doen’. Doet u ook mee?
Ontvangen:
Bezoekzuster Miriam Treffers ontving 1 x € 10,- en 1 x € 20,- voor de kerk en 2 x € 10,- voor de kerstattenties. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving 1 x € 10,- en 2 x € 20,- voor de kerk. Heel hartelijk bedankt!

Hervormde Vrouwen Dienst (H.V.D.):
De H.V.D. hoopt weer te vergaderen op maandag 24 april 2023 om 19.00 uur in het Jeugdcentrum. Nieuwe leden zijn van harte welkom bij de bespreking. Graag tot ziens.

Kledingactie:
De zendingscommissie wil iedereen bedanken voor zijn bijdrage aan de jaarlijkse kledingactie van afgelopen zaterdag. Dankzij uw bijdrage zijn er 1006 zakken en dozen met kleding en producten opgehaald voor de hulporganisatie GAiN! Ook namens GAiN hartelijk dank!

Koningsdag 2023:
Op 27 april is het weer zover! Vanaf 10:00 tot 15:00 uur is er een grote rommelmarkt en bazaar op het kerkplein van de Hervormde Kerk in Sprang met vele extra’s. Neem deel aan een van de activiteiten voor jong en oud en kom langs op het gezellige terras op het kerkplein voor een hapje en een drankje. Geniet bijvoorbeeld van een lekker frietje met een snack of de in Sprang beroemde versgebakken kibbeling! In het Jeugdcentrum staat een grote berg prijzen op jullie te wachten, dus vergeet vooral geen lootjes te kopen! De opbrengst van deze dag gaat voor 25% naar de Actiegroep Sprang bouwt aan verandering, de overige 75% zal gebruikt worden voor onderhoud van de kerk en het Jeugdcentrum.
Nieuw dit jaar: Zit jij op de basisschool? Dan mag jij dit jaar voor het eerst zelf met een kleedje je spulletjes verkopen. Kom met je spulletjes en je kleedje naar het kerkplein en wij wijzen een mooi plekje voor je aan waar je mag gaan zitten om je spulletjes te verkopen!

Medewerkers gezocht: Om van Koningsdag een succes te maken zijn we nog heel hard op zoek naar medewerkers. U kunt zich opgeven via de website of door een mail te sturen naar koningsdag@hervormd-sprang.nl. Op dit moment hebben we echt nog te weinig medewerkers! U kunt zich ook opgeven voor alleen de ochtend of alleen de middag. Alle hulp is welkom! De Koningsdag-commissie

Kopij Voetius:
Voor de editie van 27 april 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 24 april om 12:00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte
Komende zondag ontvangt onze buurgemeente Capelle en nieuwe herder en leraar in de dhr. D.A. Burggraaf. Vanaf deze plaats wensen we hem en de gemeente van harte Gods zegen toe. We groeten u allen hartelijk in het bijzonder zij die een geliefde moeten missen. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker