Diensten zondag 7 april | 6e lijdenszondag:
09:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. H.P. Brendeke, Hagestein
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 48:6, n.m. Psalm 42:1,3
– Kinderoppas: Renée de Rooij, Carlijn van den Berg, Renske Nieuwkoop, Marga Schouten
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: C. Maijers (tel. 276500)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
Zondagmorgen werd de doop bediend, en zagen we het gebeuren dat kinderen het teken meekregen. Het teken waarmee de HEERE zegt: “van Mij”. Wat een bevrijding als we niet van onszelf zijn, en onszelf niet hoeven te redden. Een bevrijding die ons in de vrijheid zet om waardevol en als kinderen te leven. Komende zondagmorgen blijven we D.V. in Lukas 22, en zijn we dit keer in gedachten op de Olijfberg (vs. 39-46).
Koffiedrinken na de dienst:
Na de belijdenisdienst van zondag 14 april is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het Jeugdcentrum. Een ontmoeting met koffie, een gesprek, gezelligheid en als bemoediging voor elkaar en voor de nieuwe belijdende leden, hun familie en vrienden. Voel je welkom! De Zendingscommissie

Vanuit de kerkenraad:
Belijdenis:
Met dankbaarheid laat de kerkenraad weten dat op de aannemingsavond van 1 april j.l. de volgende broeders en zusters zijn aangenomen, en daarmee belijdenis hopen af te leggen op D.V. 14 april in de morgendienst: Caroline (C.S.) Bin – den Boer, Douwe (D.) Bin, Jasmijn (J.) Boezer, Corina (C.E.) Lam – de Vries, Henko (H.J.W.) Lam, Thijs (G.L.N.), Nieuwkoop, Anouk (A.J.A.) de Rooij, Thijs (T.C.) Roubos, Sifra (S.C.E.) Spuijbroek, Matthias (M.C.) Schalkwijk, Melanie (M.C.) Visser. We kijken met dankbaarheid terug op het seizoen en op de aannemingsavond. We wensen hen een goede voorbereiding op de belijdenisdienst. Een hoogtijdag voor de gemeente. We kijken er naar uit. We mogen onze Heer belijden, geloven en aanroepen (Romeinen 10); “ik wil U verhogen en belijden, want ik vertrouw op U, maar: Heere help me!”. Hopelijk zal de dienst opnieuw of voor het eerst iets in ons allen aanwakkeren. De HEERE, de God van het verbond, de God van onze doop, doet wonderen! Gedenk dit alles in uw gebed.

Vanuit de diaconie:
Giften:
Onze pastoraal werker Arend van Mourik ontving €20 voor de Alpha-cursus. Via de bank werd een gift ontvangen van €40 voor de Zambia groep. Ook zijn erbij de Diaconie enkele enveloppen binnen gekomen voor de you´ve got talent actie, deze zijn doorgegeven aan de Zambia groep. Hartelijk dank voor al deze gaven.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Ds. Van Wijk ontving voor de kerk, 1x €10, 1x €30 en voor de kerktelefoon 1x €20. Pastoraal werker Arend van Mourik ontving 1 x €5 (collectemunten), 5 x €10, 1 x €20 en 1 x €50, voor de kerk en 1 x €10 voor het orgelfonds. Hartelijk dank voor al deze gaven.
Verjaardagsfonds:
Het verjaardagsfonds heeft over de maanden Januari en februari het mooie bedrag van Euro 762,15 opgebracht. Namens het CvK hartelijk bedankt.

Vanuit de Zendingscommissie:
Kledinginzameling Dorcas:
A.s. zaterdag 6 april van 10.00 uur tot 14.00 uur is op het kerkplein de jaarlijkse kledinginzameling t.b.v. Stichting Dorcas. Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede. Kleding, schoenen, tassen, riemen, kleedjes, fleecedekens, bed- en huishoudlinnen, knuffels, gordijnen en vitrages kunnen ingeleverd worden. Dekbedden en kussen kunnen niet worden ingeleverd. Het is belangrijk dat het textiel schoon en in goede staat is, zodat het een tweede leven kan krijgen. Heeft u niet de mogelijkheid om deze kleding zelf te brengen, dan kan deze ook opgehaald worden. Hiervoor en voor andere vragen kunt u contact opnemen met Letty Molegraaf, tel. 0416-280457. Wilt u ons meehelpen?
Zendingsbussen:
Het komende kwartaal is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor het Dabarwerk, het evangelisatiewerk op de campings in Nederland. Ook deze zomer gaan weer vele jongeren aan de slag om op campings het evangelie te delen, in woord en in daad. Wie de jaarlijkse verslagen leest, ziet een glimp van de vrucht: hoe er met campinggasten is gesproken en gebeden, hoe het zaad van het evangelie is uitgestrooid in kinderclubs en in het tienerwerk. Dat geeft vrijmoedigheid om u te vragen dit belangrijke werk van de IZB te ondersteunen. De zendingscommissie

Rond kring en vereniging:
Mannenvereniging Troffel en Zwaard:
Op woensdag 10 april komen we voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar om 20.00 uur in het jeugdcentrum. We behandelen Psalm 103 en de vragen staan in het maartnummer van de Hervormde Vaan. Als afsluiting van dit seizoen blikken we terug op het achterliggend seizoen door middel van het houden van onze jaarvergadering. Allen hartelijk welkom.

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 9 april is er weer Bijbelkring. We hopen stil te staan bij Mattheus 7:13-29. Iedereen is weer van harte welkom! De avond vindt plaats in het Jeugdcentrum, om 20.00u.

Sprang bouwt aan verandering:
Bedankt voor de overweldigende bijdrage die u / jullie als gemeente van Besoyen en Sprang hebben geleverd aan de actie You’ve Got Talent. In geld heeft dit het mooie bedrag van 2650 euro voor onze Zambia-groep opgeleverd. Naast het geld ontvingen we mooie wensen en hoorden we dat u / jullie genoten om de talenten in te zetten door spullen op te knappen, koekjes te bakken, aantal paaseitjes raden en nog veel meer.
Aapjes voor Zambia:
Nog één keer is iedereen uitgenodigd om mee te komen helpen bij het aapjes maken. De actie periode van de Zambia groep duurt nog maar een paar weken. In die tijd proberen we nog zoveel mogelijk aapjes te maken en te verkopen.
Datum: woensdag 10 april. Tijd: in- en uitlopen tussen 19.30 – 21.30 uur.Adres: van der Duinstraat 129 (achterom)

Kopij Voetius:
Voor de editie van 11 april 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 8 april om 12.00 uur via het e-mailadres: .voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk