Diensten zondag 21 april: digitaal kerkdienst volgen
09:30 uur: Ds. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht
18:30 uur: Ds. B. v. d. Linden, Waalwijk
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 33: 10, nm. Psalm 33: 11.
Kinderoppas: Jolanda Mewis, Thirza Verwoerd, Tijn Boogaarts
Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
Collectes: 1e collecte: Stichting GAiN, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk

Bij de diensten:
Komende zondag zijn we uitgenodigd door de goede Herder. Wat fijn dat we dan 2 voorgangers mogen hebben die ons voorgaan in de bediening van het Woord. Gezegende diensten toegewenst.
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat 1 Samuel 16:1-13 centraal: Samuel maakt David koning. Groetjes leiding KND

Van de kerkenraad:
Vacatures kerkenraad:
Hierbij nog een laatste herinnering om namen in te dienen van gemeenteleden die volgens u in aanmerking komen voor het ambt van ouderling pastoraat (vacatures 1 en 2) en diaken (vacature 3). Tot uiterlijk zaterdag 20 april 12:00 uur kunt u uw aanbevelingen (1 naam en adres per vacature) in de bus doen op Lijster 22 of scannen en mailen naar scriba@hervormd-sprang.nl. Op DV 22 april buigt de kerkenraad zich hierover. Alvast dank voor uw inspanningen.

Van de Diaconie:
Collecte: Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Gain: logistieke kosten kledinginzameling ZC. Op zaterdag 20 april hoopt de ZC een kledinginzameling te houden in samenwerking met stichting GAiN. Stichting GAiN wil de liefde van Jezus met hart en handen doorgeven aan mensen in nood. Dit doen ze in verschillende landen, in samenwerking met partners die ze op allerlei manieren ondersteunen. Stichting GAiN heeft een sterk logistiek netwerk voor het verzamelen en distribueren van hulpgoederen. Daarmee geven ze essentiële steun aan mensen in kwetsbare situaties. Zo’n logistiek netwerk kost veel geld. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor deze logistieke kosten. Met uw steun helpt u Roma in Roemenië, ouderen in Moldavië en vluchtelingen in Griekenland. Van harte aanbevolen!
Ontvangen:
Bezoekzuster Teanne Roubos ontving € 20,- voor de kerk. Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 15,- voor stichting Strohalm Waalwijk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 15,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!

Informatieavond World servants:
werkvakantie ‘Sprang Bouwt aan verandering’
Inmiddels zijn er voor de reis naar Ethiopië al een mooi aantal aanmeldingen ontvangen. Opgeven voor deze reis is nog mogelijk. Daarom staat op 30 april, 20:00 uur, opnieuw een informatieavond gepland waar World Servants een presentatie zal geven over de reis naar Ethiopië. Hier zal Mesfin, werkzaam bij de partnerorganisatie in Ethiopië, aansluiten om zijn ervaringen te delen. Hierbij willen we de deelnemers, geïnteresseerden en belangstellenden uitnodigen voor deze avond. We kijken uit naar een mooi samenzijn in het Jeugdcentrum!

Koningsdag 27 april 2024:
Zaterdag 27 april is de Koningsdag weer rondom de kerk van Sprang. Je bent van harte welkom! Heb je nog bruikbare, verkoopbare, grote artikelen, dan kunnen die op vrijdagavond 26 april van 18:00 uur tot 19:00 uur in het Jeugdcentrum worden ingeleverd. De Koningsdagcommissie beoordeelt of iets voor de verkoop geschikt is. Dit laatste is noodzakelijk omdat we nog steeds op zoek zijn naar een opslagruimte! Heeft u nog een ruimte beschikbaar, dan horen wij dat graag via een appje naar 0620403506.
Vrijwilligers gezocht:
Met hulp van vele vrijwilligers hebben we voorgaande jaren mooie koningsdagen gehad, waarvoor we alle vrijwilligers enorm dankbaar zijn. Kunnen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen? Of misschien heb je nog niet eerder geholpen maar wil je graag je steentje bijdragen? Iedereen is van harte welkom, ongeacht ervaring. Er zijn verschillende taken die gedaan moeten worden, zoals achter de kraampjes staan, lootjes verkopen bij het Rad van Fortuin of helpen bij de horeca. We begrijpen dat je misschien maar een paar uur beschikbaar hebt, en zelfs dan is alle hulp waardevol. Schrijf je eenvoudig in via deze link en laten we er samen een onvergetelijke dag van maken. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via koningsdag@hervormd-sprang.nl

Voetius:
Voor de editie van 25 april 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 22 april 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Vanaf deze plaats groeten wij u allen hartelijk, in het bijzonder zij die een weg gaan van rouw, verdriet en gemis. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.