Zondag 19 april
Wordt bekend gemaakt in de afkondigingen.
Zingen voor de ochtenddienst: Psalm 116:1,4. Collectes: Diaconie en CvK: Kerk en Eredienst en verwarming
 

 

Bij de diensten
Zondag 19 april: Het is vandaag de eerste zondag na Pasen. Een engel heeft de vrouwen verteld dat Jezus leeft. De vrouwen hebben het aan Jezus’ leerlingen verteld. Vandaag horen we hoe Jezus zijn leerlingen eropuit stuurt. Kijk en luister naar het Bijbelverhaal, zing lekker mee met de liedjes en geniet van de knutsels. Iedereen moet het goede nieuws over Jezus en Gods nieuwe wereld horen. Help je mee!! Maak een toeter, megafoon of luidspreker waarmee je laat horen (filmpje) of zien (foto) dat Jezus is opgestaan! Stuur dit naar KND@hervormd-sprang.nl. Zeg het hier, zeg het daar, want het Woord is waar!

Hartelijke groeten, De KND-leiding 

Vanuit de pastorie:
We zijn een paar weken verder sinds al de samenkomsten van de gemeente kwamen te vervallen, en we alleen nog via beeld en geluid elkaar ontmoeten. In de weg naar Golgotha en naar het geopende graf, is dat een groot gemis. We bevinden ons als het ware in één lange stille zaterdag. Dat is normaal al het geval, ook al zijn we dat vaak vergeten. We leven immers in afwachting van de opstanding! En we leven met Zijn lijden en sterven in de rug! Het is goed om te bedenken dat heel ons bestaan ten diepste al gestorven is aan het kruis, en… dat het ook ten diepste al met Christus opgewekt is! We leven in een “ondertussen”, en daarmee ook in een voorlopige gebrokenheid, inclusief corona. Het geopende graf werpt een stralend licht over de schaduwen waar we nog in verkeren. Die schaduwen zijn daarmee niet weg, en doen zeker ook pijn. We leven mee met iedereen die dit nu extra hard ervaart. Van jong tot oud, velen voelen de situatie op hun leven drukken, zoals eens die steen op de opening van het graf. Laten we moed houden, en geloven: Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan!

Vanuit de kerkenraad:
Beeld en Geluid: Sinds enkele weken kunnen we de kerkdiensten naast geluid via kerkomroep ook volgen door middel van beeld en geluid via kerkdienst gemist.
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen stond het verzorgen van beelduitzendingen al op de planning van het CvK  gedurende dit voorjaar. Door de perikelen rondom het coronavirus en de mogelijkheid fysiek geen kerkdiensten meer te kunnen bijwonen is dit in een stroomversnelling gerealiseerd.. Door de enorme vraag die er momenteel vanuit de kerken is voor het verzorgen van beeld en geluiduitzendingen, zijn we blij dat we dit voor nu, tot zover hebben kunnen realiseren. We zijn echter nog niet zover dat alles werkt zoals we dit wensen. We werken nog maar met één van de twee camera’s, waardoor u de overgang tussen verschillende beelden nog als hinderlijk kunt ervaren. Ook wat het geluid betreft werkt het nog niet optimaal, omdat dit nog op de bestaande geluidversterker in de kerk zal moeten worden afgestemd. Daarbij klinkt het geluid in een lege kerk, waardoor extra galm ontstaat, niet ideaal. Mogelijk heeft u ook nog vragen, tips of suggesties voor het college van kerkrentmeesters om de kwaliteit voor het uitzenden van beeld en geluid te kunnen verbeteren? Stuurt gerust een mail naar beeldengeluid@hervormd-sprang.nl Alvast hartelijk dank daarvoor.

Vanuit de diaconie:
Collecte: Op DV 1e paasdag, 12 april, a.s. is de opbrengst van de collecte bestemd voor de IZB en met name de missionaire activiteiten in Limburg. De kerk in Limburg is klein en kwetsbaar, dat valt moeilijk te ontkennen. Maar gelukkig is dat niet het hele verhaal. Want ook in het zuiden van ons land wonen mensen die Jezus met vreugde volgen en daar in hun omgeving aanstekelijke getuigen van willen zijn. Ds. Ron van der Spoel is in 2019 naar Zuid-Limburg verhuisd om daar mede namens de IZB aan de slag te gaan. In relatief korte tijd heeft hij daar veel contacten gelegd. Binnen de protestantse gemeenten die hij bedient maar ook daar buiten. Bijvoorbeeld vanuit zijn betrokkenheid bij een inloophuis van het Leger des Heils. In de gesprekken die hij heeft met mensen die soms volledig aan de grond zitten, merkt hij dat God en geloof nooit ver weg zijn. ‘Als alle opsmuk eraf is, gebeurt dat vanzelf!’ Het is de bedoeling dat Ron van der Spoel de lokale protestantse kerken gaat begeleiden bij het maken van een missionaire (door)start. De voorbereidingen gaan uiteraard hand in hand met gebed. Wij vragen u gebed voor dit werk en bevelen de collecte van harte aan. U kunt u gift ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie NL74RABO 0334202523 o.v.v. Ron van der Spoel, missionaire activiteiten Limburg. Mede namens Ron van der Spoel alvast hartelijk dank! De zendingscommissie

Collecte-opbrengsten maart: 1 maart Diaconie:  €315,53; 1 maart collecte Heilig Avondmaal bestemd voor WMO €453,77; 8 maart GZB Voorjaarszendingscollecte Hans en Gerrie Kasbergen €360,31 en €25 via de bank; 11 maart Biddag, HGJB Missionair kinder- en tienerwerk €354,90; Zendingsbussen in de kerk, bestemd voor pionierswerk Ds. Visser in Amsterdam €143,80. Voor de zondagen 15, 22 en 29 maart, is er via de bank t/m 2 April  € 592,50 en digitaal €222,00 binnengekomen, welke als volgt zijn verdeeld: 22 maart Project 10-27 Stichting Gave omzien naar vluchtelingen €325,00; 15 en 29 maart zou de diaconie collecte zijn €  489,50. Voor al deze gaven hartelijk dank,

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften: Ds. Van Wijk ontving €150 en €15 voor het CVK. Broeder S. Bogers ontving €60 voor de kerktelefoon. Hartelijk dank.

Kopij Voetius Voor de editie van 23 april 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 20 april om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte
Deze Voetius is voor twee weken. Wij weten niet wat deze weken ons zullen brengen. Wel zien we hoe alles plotseling kan veranderen. Bij Maria veranderde het, toen Jezus haar naam noemde. Bij de Emmaüsgangers, toen Jezus het brood zegende. Voor ons gaat het veranderen; Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.(Kol. 3:1-3) U en jij een hartelijke groet. Uw pastoraal werker Arjan Noorland