Vrijdag 19 april | Goede Vrijdag:
19:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: OTH 95:1,2,4
– Kerkauto: A. de Jong (tel. 06-20030623)
– Collectes: 1e collecte: I.Z.B., 2e collecte: Kerk en Eredienst

Zondag 21 april | 1e Paasdag:
09:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. A. de Wit, Besoyen
– Zingen voor de dienst: v.m.: er is een boekje (1e lied: “Laat ons van Pasen zingen”), n.m.: Ps.45:1.
– Kinderoppas: Renate Treffers, Lotte Raamstijn, Minke Treffers, Edith Haverhals
– Kindernevendienst: Groep 1-4
– Kerkauto: M. Verwoerd (tel. 06-21994482)
– Collecte: 1e: Werkgroep Zambia; 2e: Kerk en Eredienst; 3e: Jeugdcentrum
Maandag 22 april | 2e Paasdag:
09:30 uur: Paasviering
– Kinderoppas: Carolien Sleutjes, Linde Spuijbroek, Nienke Spuijbroek, Loïs Ros Kindernevendienst: Geen kindernevendienst!
– Kerkauto: H. Spuijbroek (tel. 277375)
– Collecte: 1e: Diaconie; 2e: Kerk en eredienst.
Zondag 28 april:
09:30 uur: ds. G.A. Termaat, Werkhoven
18:30 uur: ds. H. van Kapel, Waspik
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 96:1,8 n.m. Psalm 46:1,6
– Kinderoppas: Jolanda Mewis, Sifra Spuijbroek, André Faro, Anthe Treffers
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: Mevr. E. Timmermans (tel. 275576)
– Collectes: 1e collecte: Zoa , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
“In deze zee verzinken mijn gedachten”. Ieder jaar zingen we dat lied wel, en toch hebben we vaak nog zoveel woorden voor iets wat te groot is voor woorden. Zowel de opstanding van Jezus uit de dood, als ook Zijn sterven aan het kruis, vervullen ons met verwondering. We willen het aanbidden en gedenken, en daarbij vooral onze God eren en danken. Laten we zo onze bijeenkomsten hebben, niet om er iets aan te beleven (hoewel dat fijn zou zijn), maar vooral om iets aan Hem te geven: onze lof en dank!
Tweede Paasdag:
Tweede Paasdag is er een viering in de Hervormde Kerk van Sprang. Medewerking wordt verleend door het gelegenheidskoor! Meditatie wordt verzorgd door Arend van Mourik. Thema is “Getuigen van de Opstanding”.
Tentdienst:
Zondag 28 april 2019 wordt er een tentdienst gehouden op het evenemententerrein aan de Akkerwinde. De tent is om 14.00 uur open en de dienst begint om 14.30 uur. I.v.m. het beperkt aantal zitplaatsen is er de mogelijkheid om zelf een tuin- of klapstoel mee te nemen. U en jij wordt van harte uitgenodigd!

Vanuit de diaconie:
IZB collecte Goede vrijdag:
Op de camping keek ik naar die jongens en meiden van Dabar en dacht: er is iets met ze. Ze zijn allemaal anders en toch hebben ze iets verdachts. Iets wat zoveel blijheid uitstraalt en rust. Als ik aan mijn christelijke vriendinnen denk, zou ik ze er zo naast kunnen zetten. Die hebben hetzelfde…’ Willeke, een jonge moeder, vertelt in een getuigenis voorafgaand aan haar doop, hoe het Dabarteam op de camping van grote betekenis is voor haar weg tot geloof. Op een dieptepunt in haar leven, tijdens een zenuwslopende operatie van haar kleine zoontje, had ze haar wanhoop uitgeschreeuwd naar God. ‘Als u dan bestaat, dan spijt het me dat ik nu pas kom, maar ik kan dit helemaal niet aan….’ De ervaring zette haar op een ander spoor. Ze informeerde bij christelijke vriendinnen wat het geloof inhoudt, maar ‘het kwam niet binnen. Het bleef zo ver weg. Tot ik met mijn zoontje in de zomer van 2017 op de camping naar de kinderclub ging. De club werd verzorgd door jongeren van Dabar. Ze droegen polo’s met bijbelteksten. Eentje weet ik nog heel goed. “Al voor jij geboren werd, kende Hij je naam.” De volgende zomer ontmoette ze het Dabarteam weer. Ze gaven haar een Bijbel. En om een lang verhaal kort te maken: haar nieuwsgierigheid groeide uit tot een verlangen, ze kwam tot geloof en liet zich dopen. Een relaas om te koesteren. Ook de komende zomer gaan zo’n 400 jongeren op pad, voor Dabar, om op campings het evangelie te delen, in woord en daad. Wie de jaarlijkse verslagen en evaluaties leest, ziet een glimp van de vrucht: hoe er met campinggasten is gesproken en gebeden, hoe het zaad van het evangelie is uitgestrooid in kinderclubs en in het tienerwerk. Dat geeft ons vrijmoedigheid om u te vragen dit belangrijke werk te ondersteunen. Met u gift in de collecte van DV goede vrijdag (19-04), in de zendingsbussen en uw voorbede. Namens de zendingscommissie hartelijk dank.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Ds. v. Wijk ontving 2x € 20,00, Mevr. S. Dank-Paans ontving 2x € 5,00 . De bezoekzusters Miriam Treffers en Haske v. Zelst ontvingen € 10,00. Dit alles voor de kerk. Hartelijk dank hiervoor.
Koningsdag 2019:
We hebben voor 27 april al de nodige aanmeldingen mogen ontvangen, mooi dat er weer veel mensen mee willen helpen. Als jij ook je steentje bij wil dragen dan zien we graag je opgave verschijnen, zo kunnen we onze planning snel in orde maken. Meer info vindt je op de voorpagina van deze site én het :opgaveformulier of bel Marcel Wagemakers: 0416-280882

Sprang bouwt aan verandering:
Hierbij een herinnering aan de plantenbestellijst. Vergeet u die niet tijdig in te leveren?
Aankondiging Groot-Dank-je-wel Vrijwilligersbuffet:
Zet het alvast in uw en jouw agenda. Voor iedereen die regelmatig en op verschillende manieren hun handen uit de mouwen steken, wordt op D.V. vrijdagavond 14 juni in het jeugdcentrum een gezellige avond georganiseerd om onze vrijwilligers eens goed in het zonnetje te zetten, waarbij ook de inwendige mens niet wordt vergeten. Ook partners zijn welkom. Houd Voetius en de site in de gaten voor meer info.

Verlof en vervanging:
Met ingang van 2e Paasdag, heeft Ds. Van Wijk verlof. Hij pakt op D.V. 6 mei weer zijn werk op in de gemeente. Voor pastorale vragen kunt u (net als anders) terecht bij onze pastoraal medewerker Van Mourik.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 2 mei 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 29 april om 9.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl . Dit i.v.m. de meivakantie.

Ten slotte:
Goede en zegenrijke Paasdagen toegewenst! Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk