Diensten zondag 26 april: 09:30 uur: ds. E. van Wijk, uitzending via https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/ Zingen voor de ochtenddienst: Psalm 117
– Collecte: Diaconie: bestemming voedselbank “De Rijglaars’. en CvK: Kerk en Eredienst en onderhoud geluidsinstallatie.
18.30 uur: Meditatie door Arjan Noorland; uitzending via https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/

 

Bij de diensten:
Afgelopen zondagmorgen en avond mochten we stilstaan bij de betekenis van Pasen voor ons leven hier en nu. Het is allesbepalend voor een geroepen leven, in de voetsporen van Jezus, onze blauwdruk, en het is allesbepalend voor een leven waarin er tranen zijn. Pasen zet alles in een ander licht. Het is een ware aardbeving voor hoe de dingen soms lijken vast te liggen. Zondagmorgen hopen we stil te staan bij een crisis-moment, uit het leven van David.
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen en ouders; Zondag 26 april is de eerste van een blok met vier verhalen over het leven van David. Op deze zondag staat 1 Samuel 16:1-13 centraal: Samuel maakt David koning. Samuel moet van God naar Isaï gaan om een van zijn zonen tot koning te zalven. Uiteindelijk wordt David tot koning gezalfd. Dit lijkt geen logische keuze: David is de jongste, mensen verwachten geen grote dingen van hem. Maar God kijkt niet naar leeftijd of lengte, maar naar geschiktheid (en naar het hart). Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in, God houdt van jou! Zing lekker mee met de liedjes, luister naar het verhaal over hoe David koning wordt en knutsel mee! Omdat we 27 april Koningsdag vieren, staat de extra opdracht voor deze week in het teken van koningen. Maak een mooie kroon, hoed of ander hoofddeksel om het feest mee te vieren! Stuur dit naar KND@hervormd-sprang.nl, wij genieten graag mee!
Hartelijke groeten, De KND-leiding

Pastoraat in meivakantie:
Hoewel de kinderen niet naar school gaan, is het D.V. volgende week wel “meivakantie”. Voor het pastoraat betekent dit dat er voor zaken die dringende pastorale zorg behoeven contact kan worden opgenomen met onze Pastoraal werker Arjan Noorland (06-20584814).

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag wordt er gecollecteerd voor de Voedselbank.In Nederland leeft meer dan één miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om cliënten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: ‘oog voor voedsel, hart voor mensen’. Stichting voedselbank Waalwijk de Rijglaars heeft tot doel mensen in de gemeente Waalwijk met financiële problemen, die leven in armoede, te voorzien van een voedselpakket. Daarnaast helpen ze de sociale contacten van cliënten te verbeteren en voedselverspilling tegen te gaan. Om dit werk mogelijk te maken kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Verjaardagfonds: Het verjaardagfonds heeft over de maanden januari en februari het mooie bedrag van € 721,50 opgebracht.
Kerktelefoon: Dhr. S. Bogers ontving een gift van € 40,- Iedereen hiervoor hartelijke dank.

Koningsdag 2020:
Dit jaar vieren we Koningsdag helaas anders dan anders. Omdat we niet bij elkaar mogen komen en de festiviteiten zijn afgelast, kan ook de rommelmarkt op het kerkplein niet doorgaan. Om 27 april toch feestelijk af te sluiten, openen we speciaal voor u en jou de Food Drive-In bij het Jeugdcentrum. Zo zijn we als gemeente toch een beetje verbonden met elkaar. Via de website van onze gemeente kunt u een bestelling plaatsen in onze speciale webshop, zodat u uw bestelling kunt afhalen op Koningsdag. Helaas is het voor ons niet mogelijk om deze maaltijden thuis te bezorgen. Heeft u in uw omgeving iemand die ook van deze dienst gebruik zou willen maken, maar is deze persoon minder mobiel? Help dan elkaar, zodat zoveel mogelijk mensen op Koningsdag een lekkere maaltijd krijgen. Ook is er altijd de mogelijkheid om toch een fooi te betalen t.b.v. deze actie. De netto opbrengst komt geheel ten goede aan het CvK.
Een vast onderdeel tijdens deze dag vol activiteiten is de verkoop van diverse groente en fruitplantjes. Dit jaar is echter alles anders. Maar de plantjes?…… die zijn er weer!!! Piet de Rooij heeft ze ook dit jaar, speciaal voor Koningsdag gekweekt. U kunt deze dus gewoon weer kopen. Niet op het kerkplein, maar vanaf heden aan de Hogevaart 10. Aan de voorkant aan de straat, staat de kraam met de plantjes. Daarnaast een bus waar u (gepast) kunt betalen. De opbrengst komt evenals andere jaren weer ten goede van de kerk.
Wat is er allemaal in de aanbieding?
– Aardbeienplantjes:        € 0,50 per stuk,
– Courgetplantjes:            € 1,50 per stuk,
– Snoeptomaatjes:           € 0,50 per stuk,
– Vleestomatenplantjes:   € 0,75 per stuk,
– Paprikaplantjes.            € 0,50 per stuk,
Kom snel langs, want op = op!
Piet en hopelijk vele kopers, namens de rommelmarktcommissie alvast heel hartelijk dank!

Muzikale wensradio:
Vanaf woensdag 29 april gaat de muzikale wensradio van start. Het idee is tot stand gekomen omdat het coronavirus ons land in de greep heeft. En veel mensen daardoor de deur niet uit kunnen. Wel houden we graag contact met elkaar, de wensradio is een manier om contact te houden. En een ander te kunnen verrassen, troost te bieden of een bemoediging te geven met een Christelijk lied.
Hoe werkt de wensradio? Via het mailadres lied@hervormd-sprang.nl kunt u een lied opgeven. Een lied wat u mooi vindt of een lied wat u wilt aanvragen voor een ander. Als u liever anoniem een lied aanvraagt, kunt u dat vermelden in de mail. Als u zelf niet weet hoe u een mail kunt sturen vraag het dan aan familie/vrienden of verzorgers. De bedoeling is dat er elke woensdag van 19:00 – 20:00 uur een uitzending is. De muzikale wensradio is te beluisteren via kerkomroep en kerkdienstgemist. We kijken uit naar een gezellige en goede eerste uitzending. Nienke Spuijbroek

Uit de Pastorie:
Wat is alles nu anders, en wat gaat het toch ook weer snel. We leven al weer voorbij Pasen. Voor velen is Pasen een tijd van ontmoeting. Als de zon gaat schijnen, ondernemen we dingen met elkaar. Na de winter begint het weer te bruisen van het leven. Maar… in zekere zin duurt de winter nu nog voort. Er ligt geen pak sneeuw, maar er drukt wel een verstikkend pak op ons, van het virus, en van de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Voor veel meer mensen dan we door hebben betekent dit angst, isolement, verdriet, onzekerheid. Laten we iedereen eens langslopen in gedachten: in de straat, in de kerk, in onze familie, in onze familiekring. Het werk in de pastorie heeft ook andere vormen aangenomen. Het is veel bellen, veel achter de computer, en… meditaties voorbereiden, in plaats van bezoeken brengen. Het is een groot gemis om op zondag, en ook doordeweeks de gezichten niet te zien. Normaal kijk je even: “Is die er ook? Is die er niet?”, maar ook: “wat is er veel aandacht” of… “kan men dit wel vatten?”. Het is een stil en op afstand, buiten het gezichtsveld, en tegelijk in verbondenheid. Ja, dat laatste ook zeker. We zijn verbonden in Hem en vormen samen één Lichaam. Het is fijn als we dat laten merken aan elkaar.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 30 april 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 27 april om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl
Ten slotte Ontvangt allen een hartelijke groet. Uw pastoraal werker Arjan Noorland.