Diensten zondag 28 april
09:30 uur: Ds. L. Plug, Barneveld
18:30 uur: Ds. J. Hogenhout, Langerak Zh.
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 34: 1 en 2, nm. Psalm 34: 3.
Kinderoppas: Haggith Hoevenaar, Minke Treffers, Jasmijn van Zelst
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Tientjescollecte

Tekst:
En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. (Hand. 4: 12)

Bij de diensten:
Koffiedrinken:
Zondagmorgen 28 april is er na de kerkdienst gelegenheid om elkaar onder het genot van een kopje koffie, thee of fris te ontmoeten in het Jeugdcentrum. U bent van harte welkom. In de diensten gaan predikanten voor die onze gemeente gediend hebben. We wensen iedereen gezegende diensten toe met beide voorgangers.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat 1 Samuel 17:4-11 en 17:32-53 centraal: David vecht tegen Goliat. Groetjes leiding KND

Van de kerkenraad:
Op 22 april jl. heeft de kerkenraad vergaderd. Er is onder meer gesproken over het vervullen van vacatures n.a.v. de aanbevelingen die u als gemeente heeft gedaan (waarvoor dank). Ook het beroepingswerk is aan de orde geweest. Verdere berichtgeving hierover hopen we na de meivakantie te gaan doen.

Van de Diaconie:
Collecte:
Voor komende zondag staat er een reguliere diaconiecollecte op het rooster.
Ontvangen:
ds. Bouter ontving € 10,- voor het orgelfonds. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20,- voor de diaconie en 3 x € 20,- voor de kerk. Voor alle giften hartelijk dank!

Van het CvK
Rondleiding:
Ontvangen in verband met een rondleiding op 27-03-2023 een bedrag van € 20,00. Hartelijk dank hiervoor.

Kledingactie:
De zendingscommissie wil iedereen bedanken voor zijn bijdrage aan de jaarlijkse kledingactie van afgelopen zaterdag. Dankzij uw bijdrage zijn er 901 zakken en dozen met kleding en producten opgehaald voor de hulporganisatie GAiN! Namens GAiN hartelijk dank!

Voetius:
Voor de editie van 2 mei 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 29 april 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. LET OP: Deze is voor 2 weken!

Ten slotte:
Een drukke zaterdag staat ons te wachten. Velen zullen als vrijwilliger hun steentje bijdragen. Andere doen dat door iets aan te schaffen. We hopen op een mooie dag met veel ontmoetingen en gezelligheid. Van deze plaats feliciteren we onze koning van harte met zijn verjaardag en wensen hem, zijn vrouw en kinderen van harte Gods zegen toe. We groeten u allen hartelijk in het bijzonder zij die een moeilijke weg gaan van zorg en pijn. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.