Diensten zondag 7 mei
09:30 uur: Ds. M. van Dam, IJsselmuiden
18:30 uur: Ds. M. van Dam, IJsselmuiden
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 122: 1, nm. Psalm 16: 3.
Kinderoppas: Evelien Heurter, Andre Faro, Menno Boogaarts
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Project 10 27 wereldwijd: noodhulp en wederopbouw Zuid-Soedan,
2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Komende zondag staat er voor ons een bekende prediker op de kansel. De kinderen gaan deze maand Psalm 122: 1 leren. Hoe mooi is het als ze dit van ons als ouders in de praktijk hebben geleerd. We wensen elkaar een rijk gezegende zondag toe onder de bediening van Gods Woord.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Exodus 25:10-22 staat centraal. Mozes krijgt regels van God voor de bouw van de heilige kist. Dat is de kist waar de tien belangrijke regels in bewaard worden. Groetjes leiding KND.

Pastoraat:
Examens:
Volgende week beginnen de landelijke examens. We wensen onze jongeren veel wijsheid toe om het geleerde goed af te ronden en de opleiding hiermee af te ronden.
Meeleven:
We leven mee met hen die wachten op een behandeling. Verder denken we aan de zieken thuis, waarbij moeite en pijn wordt ervaren. Naast vele moeilijke dagen zijn er gelukkig ook dagen waar de zon in ons leven mag schijnen. Wat is het goed om te merken dat in alle omstandigheden de Heere dezelfde blijft. Dag en nacht wil Hij ons bewaren. ‘Zijn wacht, waarop men hopen mag, Zal, daar zij u bedekt, En u ter schaduw strekt, De maan bij nacht, de zon bij dag, In koud’ en gloed verminderen, Opdat zij u niet hinderen.’ (Psalm 121:3)

Van de kerkenraad:
Koningsdag:
Wat was het een mooie Koningsdag rondom onze kerk. De kerkenraad bedankt iedereen hartelijk die daar zijn of haar steentje aan heeft bijgedragen!
Ds. Bouter begonnen:
Op de dag dat deze Voetius verschijnt heeft ds. Bouter zijn eerste werkdagen in onze gemeente erop zitten. 1 mei: de eerste afspraken met br. A. Noorland over het bezoekwerk zijn gemaakt. Tijdens een rondrit zijn alle rouwcentra, begraafplaatsen, kerken, zorgcentra (en cafetaria’s) langsgereden, door Wim Faro voorzien van deskundige toelichtingen op zijn onvervalst Sprangs. De kennismaking tenslotte tijdens het inloopmoment is goed bevallen. Er zijn rond de vijftig gemeenteleden ds. Bouter een hand wezen schudden. Hij voelde zich daardoor welkom en had een aangename eerste indruk gekregen van de gemeente, antwoordde hij desgevraagd. Wij wensen ds. Bouter en Arjan een goede samenwerking toe in het pastoraat aan onze gemeente. In de vorige Voetiusberichten stond een verkeerd telefoonnummer van ds. Bouter. Mocht u ds. Bouter willen bellen (078- 6451410).
Vacatures voor ouderlingen:
Wij herinneren stemgerechtigde gemeenteleden eraan dat tot en met zaterdag 6 mei aanbevelingen van belijdende leden met hun adres voor de vacatures van ouderling-1, 2 en 3 schriftelijk en ondertekend kunnen worden ingediend bij de scriba, Lijster 22. Ook kunt u uw aanbeveling scannen en mailen naar scriba@hervormd-sprang.nl . Graag 1 naam en adres per vacature. Tijdens de eventuele stemmingsvergadering op maandag 12 juni vindt er zo nodig een stemming plaats. Vriendelijke groeten namens de kerkenraad, Jan Lam, scriba.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Project 10 27 wereldwijd: noodhulp en wederopbouw Zuid-Soedan. Jarenlang woonden veel Zuid-Sudanezen in vluchtelingenkampen in Oeganda. Gevlucht voor het geweld in hun eigen land. Totaal afhankelijk van hulp. Nu het in hun eigen land weer veiliger is, willen we hen graag helpen om terug te keren. De kerk speelt daarin een belangrijke rol. Veel mensen blijven echter in de vluchtelingenkampen wonen, onder meer omdat hun kinderen in Zuid-Soedan nog niet naar school kunnen. We willen de kerk daarom graag helpen bij het heropenen van de scholen. Ook wil de kerk hulp geven aan families die terugkeren bij het opnieuw bewerken van een stukje grond voor hun levensonderhoud. De inflatie in Zuid-Soedan is enorm en daardoor zijn de prijzen voor voedsel en brandstof voor veel vluchtelingen niet meer te betalen. De kerk wil eerstelijns hulp verlenen waar dat nodig is. Helpt u de kerk in Zuid-Soedan bij haar initiatieven om nieuw perspectief te bieden aan de terugkerende vluchtelingen?
Ontvangen:
Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 10,- voor de diaconie. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,-, € 20,- en € 30,- voor de kerk. Ook ontving hij € 20,- voor Sprang bouwt aan verandering. Hartelijk dank!
Verantwoording: De opbrengst van de zendingsbussen 1e kwartaal 2023 bedraagt € 47,47 waarvoor hartelijk dank. Deze opbrengst is bestemd voor de IZB: pioniersplek Oase in Tilburg. Sinds kort zijn de zendingsbussen ook opgenomen in Appostel. Van harte aanbevolen!

Wandelkring:
Op woensdag 10 mei organiseert de kringcommissie voor het eerst een wandelkring. De start is om 19.45u bij het Jeugdcentrum. Tijdens de wandeling een Bijbeltekst of kleine opdracht. De wandeling duurt ongeveer een uur en naderhand is er koffie en thee in het Jeugdcentrum. Iedereen van harte welkom!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 11 mei 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 8 mei om 12:00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. LET OP: Deze is voor 2 weken!

Ten slotte:
Wat verlangen we allemaal naar de zon. Ons te kunnen koesteren in de warme zonnestralen. Zo kan God een vrede geven die het verdriet verzacht, die de ellende verzoet en zelfs de bittere beek van de dood zoet maakt. We groeten u allen hartelijk in het bijzonder zij die in onzekerheid leven en een moeilijke weg gaan. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.