Diensten zondag 5 mei: digitaal de kerkdienst volgen
09:30 uur: Ds. S. Doolaard, Kapelle Biezelinge
18:30 uur: Ds. M.J. Tekelenburg, Monster
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 34: 4, nm. Psalm 34: 5.
Kinderoppas: Evelien Heurter, Trudy Faro, Menno Boogaarts
Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
Collectes: 1e collecte: Studiefonds Gereformeerde Bond, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum
Hemelvaartsdag donderdag 9 mei:
09:30 uur: Prop. M. van Genderen, Leerdam
Zingen voor de dienst: Gezang 186: 1 en 3.
Kinderoppas: Willy Verduijn, Meinke van Zelst, Jelle Rozenbrand
Collecte: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst,
Diensten zondag 12 mei:
09:30 uur: Ds. M.C. Stehouwer, Scherpenzeel
18:30 uur: Ds. J.P. Lensen, Poederoijen
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 34: 6, nm. Psalm 34: 7.
Kinderoppas: Irma Boogaarts, Sanne Bogers
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Collectes: 1e collecte: HGJB, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
Al 79 jaar zijn we bevrijd van de Duitse overheersing. We denken met dankbaarheid aan onze bevrijding en de vrijheid waarin wij mogen leven. Wat een groot verschil met andere landen waar geen vrijheid is. De vraag is wel: wat doen wij met de vrijheid? Wat te denken van de bevrijding door het offer van Jezus Christus? Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Waren we eerst omringt door de gevangenismuren van de zonden en de duivel, staan we nu in vrijheid. Danken we daarom aanstaande zondag en Hemelvaartsdag onze grote Bevrijder!

Van de kindernevendienst:
Zondag 5 mei: Op deze zondag staat Psalm 23 centraal: een lied waarin God wordt beschreven als een herder.
Zondag 12 mei: Op deze zondag staat Jakobus 3:1-5 en 9-12 centraal: Jakobus roept zijn lezers op om goed op hun woorden te letten. Groetjes leiding KND

Van de kerkenraad:
Gedecoreerd:
Vanaf 26 april telt onze gemeente weer twee gedecoreerden meer. Het zijn Johan van Dijke en Fia Hoefnagel. Zij ontvingen een koninklijke onderscheiding voor al het werk dat ze voor kerk en maatschappij hebben gedaan. Johan was onder meer actief in de hervormde gemeente van ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle, is voorzitter van Stichting Schuilplaats (diaconaal maatschappelijk werk) en bestuurslid van de PCOB. Fia is al zo’n 35 jaar actief als vrijwilligster voor allerlei taken op de christelijke basisschool de Rank, voor de EHBO-vereniging en voor onze eigen gemeente. Fia en Johan, van harte gefeliciteerd met de onderscheiding! We zijn dankbaar dat jullie je met de talenten die God jullie gaf je belangeloos hebben ingezet – en dat nog doen – voor anderen.
Beroepingswerk:
Inmiddels zijn de eerste aanbevelingen van u en jullie binnen van predikanten om te beroepen. Mooi dat het beroepingswerk op stoom is gekomen en dat u zich er ook verantwoordelijk voor voelt!. Maar al onze inspanningen moeten wel gezegend worden. Daar bidden we dan ook om.
Een gedenkwaardige kalender:
Wat staat er veel op de kalender de komende 14 dagen: dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, moederdag. Dagen die ons doen stilstaan bij oorlog en vrede, het koningschap van Jezus en moederschap. Zaken waar we dankbaar voor mogen zijn. Over hemelvaart kun je zingen: ‘Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging.’
Huwelijksbevestiging:
De kerkraad ontving de trouwkaart van Stijn Roubos en Naomi van der Ven. Het aanstaande bruidspaar hoopt op DV 6 juni hun huwelijk te laten bevestigen. Namens de kerkraad van harte gefeliciteerd, evenals ook de ouders van Stijn en Naomi. Gods zegen toegewenst in de voorbereidingen. Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Van de Diaconie:
Collecten: Op zondag 5 mei is de diaconiecollecte bestemd voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond. Eén van de eerste activiteiten van de Gereformeerde Bond na de oprichting was het instellen van een Leerstoel- en Studiefonds. Later zijn deze fondsen van elkaar gescheiden. Uit het Studiefonds worden jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Het gaat dan om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen, om boekentoelagen etc. De laatste jaren is ook sterke nadruk komen te liggen op de zogeheten late roepingen. Voor velen die op latere leeftijd gaan studeren en voor een gezin hebben te zorgen, biedt het Studiefonds de mogelijkheid om de studie aan te vangen of voort te zetten. Elk jaar verzorgd de Gereformeerde Bond een studiedag en een vierdaagse studieweek, waar tal van theologische vragen besproken worden. Juist in deze tijd waarin er veel op aanstaande predikanten afkomt, is begeleiding en toerusting heel belangrijk. Voor het Studiefonds wordt in veel gemeenten gecollecteerd. Mogen we óók op uw bijdrage rekenen?
Voor donderdag 9 mei staat er een reguliere diaconiecollecte op het rooster. Van harte aanbevolen!
Op zondag 12 mei is de diaconiecollecte bestemd voor de HGJB; activiteiten en vakanties. Samen leuke dingen doen zorgt voor verbinding. Jongeren staan meer open om te leren wanneer dit verbonden is met leuke dingen doen, samen met leeftijdsgenoten en rolmodellen. Daarom investeert de HGJB in het ontwikkelen van leuke activiteiten voor jongeren en organiseren ze vakanties. Wie weleens is mee geweest, weet vaak jaren later nog hoe leuk het was! Draag met uw gebed en uw gift bij aan onvergetelijke herinneringen!
Ontvangen:
Ds. Bouter ontving € 20,- voor het CvK en € 20,- voor de diaconie. Heel hartelijk dank!
Verantwoording collecten en giften februari 2024: Via Appostel, de link digitaal collecteren, de bankrekening en de collectezak is € 2.584,25 ontvangen. Deze opbrengst is als volgt verdeeld, waarbij rekening is gehouden met de aangegeven bestemmingen: 4 februari Gevangenenzorg: € 428,20; 11 februari Diaconie: € 372,90; 18 februari Kerk in actie – Noodhulp Gaza: € 812,40; 25 februari Diaconie: € 121,25; 25 februari HA – Hospice keuken faciliteit: € 774,70; IZB – Missie Westerveld Dwingeloo zendingsbussen: € 24,80; St Kimon – Hans en Gerrie Kasbergen: € 25,–; Dorcas – Noodhulp Oekraïne: € 25,–; Ook voor deze gaven heel hartelijk dank!

Beroepingscommissie:
Wij vragen u als gemeenteleden om namen en huidige woonplaats in te dienen van predikanten die u/jij bij onze gemeente vindt passen. U kunt ze schriftelijk en ondertekend indienen bij onze scriba, Lijster 22, of mailen naar scriba@hervormd-sprang.nl. Dit kan tot uiterlijk 11 mei. Graag een korte motivatie erbij waarom deze predikanten bij onze gemeente passen. Wij danken u/jou alvast voor de moeite.

Koningsdag rommelmarkt:
Al jaren is het een traditie. Dit jaar werd wisselvallig weer en wat buien voorspeld. Ook het zoeken naar voldoende vrijwilligers was niet eenvoudig. Dit jaar is er ook op een andere manier ingezameld. Dan wordt het al met al toch spannend. Het resultaat is uiteindelijk zeker naar tevredenheid. Er was een open sfeer, met mogelijkheid voor ontmoeting en gesprek. De nettowinst is voorlopig vastgesteld op € 8.000,-. We bedanken iedereen hartelijk voor de inzet en betrokkenheid, of het nu was als medewerker, of als bezoeker.

Pinksterviering:
Vrouwenkring, mannenvereniging en senioren van de gemeente
Woensdagmiddag 15 mei is er een pinksterviering van en voor bovenstaande geledingen. We beginnen (let op!) om 15 uur in het Jeugdcentrum. We gaan samen nadenken en zingen over en rondom Pinksteren. Arjan zal een meditatie houden. Ook komt het zendingsechtpaar De Groot, die uitgezonden via de GZB, net terug zijn uit Zuid -Soedan, ons iets vertellen over hun werk daar. Aansluitend is er weer een broodmaaltijd, gezellig met elkaar. Opgeven t/m maandag 13 mei bij Petra, ook als u vervoer nodig hebt. Tel.0416-276493. Allen hartelijk welkom, ook als u nog nooit eerder kwam. We hopen op een gezegende en gezellige middag met elkaar. Hartelijke groeten, de voorbereidingscommissie.

Actiedag Jeugdcentrum:
Op zaterdag 15 juni wordt er een actiedag gehouden in en rondom het Jeugdcentrum. Deze dag staat in het teken van ontspanning, gezelligheid en samenzijn met de hele gemeente. De opbrengst van deze dag is volledig bestemd voor nieuwe inventaris van het Jeugdcentrum. De actiedag begint om 14.00 uur met een sponsorloop voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Vanaf 14.30 uur is er een keuzeprogramma; een sjoelwedstrijd, knutselen voor Vaderdag en gaan we de strijd met elkaar aan tijdens het spel ‘De alleskunner’. Als afsluiting van de dag gaan we om 16.30 uur met elkaar barbecueën. Voor de barbecue én voor het spel ‘De alleskunner’ moet je je opgeven! Voor het spel kan dit individueel of als team van maximaal 5 personen. Opgeven kan nu al met de link op de website of door te bellen/appen naar 06-27618965. Michel, Janneke en Marga

Voetius:
Voor de editie van 16 mei 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 6 mei 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk in het bijzonder zij die op pijnlijke wijze moeten ervaren dat de weg die gegaan wordt geen gemakkelijke weg is. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.