Diensten zondag 5 mei:
09:30 uur: ds. N.M. van Ommeren, Nieuwendijk
18:30 uur: ds. G. Wolfswinkel, Everdingen
– Zingen voor de dienst: v.m. Ps. 47:1,4 n.m. Ps. 48:4,6
– Kinderoppas: Erna Zwijgers, Femke Schilders, Mirthe Bogers, Nienke Spuijbroek
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: Herwald Spuijbroek (tel. 280649)
– Collectes: 1e collecte: Project 10 27: Noodhulp Midden-Oosten, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie

Vanuit de diaconie:
Toelichting collecte:
Project 10 27:
Midden-Oosten, Noodhulp Jemen. In Jemen vindt op dit moment de grootste humanitaire crisis ter wereld plaats. Door het aanhoudende conflict wordt het land geteisterd door armoede en geweld. Ruim 75% van de bevolking heeft voedselhulp nodig. Veel mensen zijn ondervoed en elke dag sterven er veel kinderen door gebrek aan eten.
Voedselhulp is van zeer groot belang. De partnerorganisatie van de GZB weet via haar eigen netwerk voedselhulp op de juiste plaats te brengen. Zij kent de (on)mogelijkheden ter plekke.
Giften:
In de collectezak van Goede Vrijdag zat een envelop met €20 voor noodhulp Zuid -Afrika.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Maandag 6 mei is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur.
Giften:
Ontvangen door Ds. Van Wijk, €20 voor het CVK. Door ouderling Jan Lam en zuster Haske v Zelst, €10 voor het CVK. Mevr N. Maijers ontving via de HVD €5 voor het Jeugdcentrum. Hartelijk dank.
Koningsdag 2019:
27 April bruiste het van de activiteit rondom onze kerk. Ondanks het wisselende weer kunnen we terugkijken op een geslaagde Koningsdag. We zetten ons met heel veel gemeenteleden in op deze dag en dan is het mooi om te zien dat alles zo goed loopt en dat er veel bezoekers zijn. Via deze weg willen we iedereen bedanken voor zijn bijdrage op welke manier dan ook. Dit alles heeft geresulteerd in een schitterende netto opbrengst van € 8.200 !

Sprang bouwt aan verandering:
Het bouwen van de klaslokalen in Zambia komt steeds dichterbij. D.V. zaterdag 6 juli hopen de deelnemers te vertrekken. Daarover volgt te zijner tijd nog meer informatie. De jongeren mogen nu al samen met de hele gemeente terug kijken op een bijzonder jaar met acties, ontmoetingen, gesprekken en ervaringen binnen en buiten de gemeente. Vorig jaar vonden wij het streefbedrag van 56.000 euro erg opportunistisch, maar met uw bijdrage en inzet komen we zelfs uit op ongeveer 65.000 euro. Wij zijn als jongeren en ouders zeer verwonderd en dankbaar voor het resultaat van de acties en meelevende donaties. World Servants geeft aan dat het goed is om vanaf begin mei de focus te verschuiven naar de reis, het bouwen en het avontuur. De actieperiode sluiten we dan ook af met de uitgifte van de bestelde bloemen en planten voor moederdag. Het hele jaar was een “voorbereiding”, maar zaterdag en zondag 4 en 5 mei gaan de deelnemers naar het voorbereidingsweekend in Heino, tezamen met alle andere groepen die dit jaar bouwplannen hebben. Wij wensen ze ook daar veel succes en Gods zegen met alle voorbereidingen. De stuurgroep

Groot-Dank-je-wel Vrijwilligersbuffet:
Zet het alvast in uw agenda. Voor alle mensen die regelmatig en op verschillende manieren hun handen uit de mouwen steken, wordt op D.V. vrijdagavond 14 juni in het jeugdcentrum een gezellige avond georganiseerd om onze vrijwilligers eens goed in het zonnetje te zetten, waarbij ook de inwendige mens niet wordt vergeten. Ook partners zijn welkom. Houd Voetius en de site in de gaten voor meer info. Opgeven kan via het formulier wat binnenkort op deze website verschijnt ‘Opgeven vrijwilligersavond’ voor nu via Wim Faro, 28 05 38. Aanmelden kan tot 2 juni.

Contactmiddag voor senioren:
Donderdag 9 mei is er weer een contactmiddag voor senioren. Marianne Grandia, een bekende christelijke schrijfster, is te gast. Ze zal iets vertellen over haar werk. Iedereen is van harte welkom om 14.30 in het Jeugdcentrum. Voor vervoer kunt u zich melden bij Petra van Baardwijk, tel. 276493. Laat u dit uiterlijk dinsdagavond 21.00 uur weten? Iedereen, ook zij die nog niet eerder kwamen, zijn van harte welkom!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 9 mei 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 6 mei om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Het komt goed uit dat ik -in verband met de vakantie van onze predikant- de Voetius mag ondertekenen. Ik wil u namelijk bedanken voor de blijken van meeleven bij het afronden van mijn studie. Het was fijn om zo veel hartelijk meeleven te ervaren!
Vriendelijke groet van tegenover de kerk,
A.H. van Mourik