Diensten zondag 2 mei 2021
09:30 uur: ds. T. Wegman, Zeist
18:30 uur: ds. J. Belder, Harskamp
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 105:1, nm. Psalm 103: 5.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum
De diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Afgelopen zondag hebben we stil gestaan bij verhuizen. We kunnen in ons leven verhuizen van de ene plaats naar een andere plaats. Om uiteindelijk daar te komen waar we verwacht worden. We zijn verheugd dat we weer een zanggroep mogen horen tijdens de kerkdiensten. Fijn dat zij op deze wijze kleur en klank mogen geven aan de eredienst. De komende zondagen ontmoeten we gastpredikanten. We wensen hun in de voorbereiding Gods zegen toe.

Van de kindernevendienst:
Deze zondag is de laatste van een blok met vier teksten uit het boek Jesaja, waarin verteld wordt wat de profeet Jesaja namens God aan zijn volk verkondigt. Op deze zondag staat Jesaja 55:1-5 centraal: over eten en drinken waar je niets voor hoeft te betalen. Groetjes, Leiding KND

Pastoralia:
Hoewel er geen zieken in het ziekenhuis liggen, zijn ze in stilte wel onder ons. Sommige zijn ernstig ziek. Andere al zo’n lange tijd. Vele uren zijn de mantelzorgers actief betrokken bij hun geliefden. Zij zijn dankbaar voor de vele gebeden die hen omringen. Ga mij niet voorbij o Heiland, ga mij niet voorbij. Wijl Gij and’ren zegent, Heiland, zegen nu ook mij.

Vanuit de kerkenraad:
Verlof:
De “meivakantie” komt eraan. Dominee Van Wijk heeft 29 april zijn laatste werkdag alvorens hij tot en met 16 mei verlof heeft. Pastoraal Werker Arjan Noorland is van 7 tot en met 16 mei met verlof. D.V. 17 mei hopen beiden hun werk te hervatten. Bij hun afwezigheid kunt u met pastorale vragen terecht bij ouderlingen Jan Lam (voor wijk Zuid): (j.c.lam@hervormd-sprang.nl), en Wil Timmermans (voor wijk Noord):  (w.a.timmermans@hervormd-sprang.nl). Zij zijn bereikbaar voor hun eigen wijk, maar nemen ook elkaars wijk waar, bij afwezigheid van één van beiden.

4 mei: Sprang-Capelle herdenkt samen
De dodenherdenking op 4 mei is een belangrijk jaarlijks terugkerend moment. Vorig jaar kon dit voor het eerst niet samen worden herdacht. Nu, een jaar later, zijn de vooruitzichten een stuk beter maar ook deze 4 mei kunnen we nog niet samenkomen om te herdenken. Oranjevereniging Wilhelmina en Scouting Jan de Rooij uit Sprang-Capelle hebben de handen ineengeslagen en samen het initiatief genomen om een digitale herdenkingsceremonie te organiseren. Onze eigen predikant Ds. E. van Wijk verzorgt in deze uitzending de meditatie, ook werken mee Muziekvereniging Marijke en onze burgemeester. Voor deze uitzending zijn vooraf opnames gemaakt o.a. met kranslegging bij het Jan de Rooij-monument en het monument bij het Kapelsche Veer. Voorzitter Ans van Vuren van Oranjevereniging Wilhelmina vertelt: “Vorig jaar waren de omstandigheden rondom Corona dusdanig dat we toen niets hebben kunnen doen op 4 mei. Dit jaar hebben we ondanks het ontbreken van een fysieke samenkomst toch een mooie herdenking kunnen voorbereiden.” Uitzending(en): Dinsdag 4 mei is de lokale herdenkings-uitzending te zien op www.online4mei.nl. De uitzending begint om 19:45 uur en duurt ongeveer 20 minuten. De digitale ceremonie blijft tot 1 juni online beschikbaar. Dus bent u verhinderd, dan kunt de herdenking op een later moment nog terugkijken. U kunt de uitzending ook bekijken via ons eigen kanaal (deze link) aanvang natuurlijk ook 19.45 uur.

Een vurig pinksterboeket:
Met de GZB-pinkstercampagne ‘Houd het vuur brandend’ worden we uitgenodigd om met de wereldkerk met elkaar op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof aan te wakkeren, te laten aansteken en zelf ook door te geven. Ook onze gemeente doet mee! Om het zendingswerk te steunen, kunt u prachtige pinksterboeketten bestellen, voor een ander en/of voor uzelf. Eén boeket bestaat uit 15 grote gerbera’s (met lange stelen) en kost € 8,95. Ongeveer € 5,00 van elk boeket komt ten goede aan het werk van ons zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff in Libanon. Bestellen kan tot uiterlijk 8 mei via de link op de website of via een telefoontje naar Letty Molegraaf (06-49934807). Op 20 mei vanaf 19.00 uur kunt u de boeketten afhalen en betalen bij het Jeugdcentrum (Kerkstraat 34 Sprang). Maar er is in de weken voor Pinksteren nog veel meer te beleven: Kleurwedstrijd voor kinderen, 23 mei bidden en bijbel lezen met de wereldkerk, een challenge voor kinderen en jongeren… Maar één van de hoogtepunten is toch wel de onlinereis door de wereldkerk die de GZB zaterdagavond 15 mei 20.00 uur organiseert. Reis mee naar Indonesië, Costa Rica, Zuid-Soedan, Libanon en Bosnië en Herzegovina en laat je inspireren door verhalen die laten zien hoe God wereldwijd werkt. Ook de kerk in Nederland doet natuurlijk mee! Het is een online event dat voor iedereen thuis te volgen is. Meld je aan via gzb.nl/event en ontvang een uitnodigingslink. Zorg dat u erbij bent! Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/pinkstercampagne. Hartelijke groet van de zendingscommissie

Kopij Voetius:
Voor de editie van 6 mei 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 3 mei om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl . LET OP: I.v.m. Hemelvaartsdag donderdag 13 mei is deze Voetius voor 2 weken!

Ten slotte:
We worden opgeroepen om te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Daarbij te denken aan de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. (Kol. 3) Wat dat betreft hoeven we onze tijd niet ledig door te brengen! We groeten u allen hartelijk, onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de eenzamen en rouwdragenden. Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.