Diensten zondag 3 mei:
09:30 uur: ds. J. Holtslag, Giessen-Nieuwkerk. Uitzending via kerkomroep.nl / kerkdienstgemist.nl
– Zingen voor de ochtenddienst: Psalm 118: 1,2
– Collecte: Diaconie: bestemming ‘Sprinkhanenplaag Kenia’. en CvK: Kerk en Eredienst en Jeugdcentrum
18.30 uur: Meditatie door dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam; uitzending via kerkomroep.nl/kerkdienstgemist.nl

Bij de diensten: 
God openbaarde Zich aan Samuël in Silo door het woord van de HEERE. Het woord van de HEERE mag elke zondag gehoord worden. In dat woord maakt Hij Zichzelf aan ons bekend. We kunnen hiervoor niet naar de kerk. Toch komt Zijn woord onze huiskamer binnen. Daar zijn we Hem dankbaar voor.
Van de kindernevendienst
Beste kinderen en ouders; Zondag 3 mei is de tweede van een blok met vier verhalen over het leven van David. Op deze zondag staan 1 Samuel 17:4-11 en 17:32-53 centraal: David vecht tegen Goliath. Goliath was een sterke soldaat in het leger van de Filistijnen. Hij was bijna 3 meter lang! De meeste mensen in de tijd van de Bijbel waren ongeveer 1.60 meter, dan snap je wel waarom Goliath een reus genoemd wordt. David gaat zonder wapenuitrusting het gevecht aan met de zwaarbewapende Goliath. Davids vertrouwen op God zorgt ervoor dat hij de reus verslaat met een steentje. Zing lekker mee met de liedjes, luister naar het verhaal en knutsel mee! De extra opdracht voor deze week is er één voor de dapperen! Maak een foto van een dapper ding! Iets wat je eigenlijk eng of vies vindt, maar toch durft. Een spin vasthouden, iets eten wat je niet zo lekker vindt, de vaatwasser inruimen terwijl je dat vies vindt. Stuur een foto van je dappere ding naar KND@hervormd-sprang.nl, wij applaudisseren voor je moed! Hartelijke groeten, De KND-leiding

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Collecte: Komende zondag is de diaconie collecte bestemd voor Project 10 27: noodhulp en wederopbouw wereldwijd. De Hervormde Kerk van Oost-Afrika (RCEA) wil met het noodhulpproject ‘Sprinkhanenplaag Kenia’ de gevolgen van deze ramp aanpakken. Het grootste deel van de gemeenschap kon hun oogst niet van het land halen omdat ze tijdens de bloeiperiode door de sprinkhanen was vernietigd. Daardoor hebben de meesten van hen acute honger. De getroffen gezinnen en scholen in Turkana ontvangen voedsel zoals maïs, bonen, bakolie en gierst. Verder is het plan om ze zaad te geven voor het volgende plantseizoen, zodat ze straks weer in hun eigen voedsel kunnen voorzien. Om dit werk mogelijk te maken kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Vanuit het college van kerkrentmeesters: 
Giften: Mevr E. van Raamsdonk ontving via de HVD € 10 voor het CVK. Hartelijk dank hiervoor.

Kledingactie:
De jaarlijkse kledingactie in april kon door de landelijke maatregelen niet doorgaan. We hopen later in dit jaar alsnog een kledingactie te kunnen organiseren. Het zou fijn zijn als u de kleding kunt bewaren voor dit goede doel. Kleding gaat o.a. naar Oost-Europa, het Middellandse Zeegebied en naar rampgebieden. Daar krijgt uw kleding een tweede leven. Het is Gods verlangen dat wij ons inzetten voor mensen in nood. Alvast hartelijk dank!
De Zendingscommissie

Kopij Voetius:
Voor de editie van 7 mei 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 4 mei om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Wend het, om zondags niet meer naar de kerk te gaan? Wend het, om elkaar niet in de kerk te ontmoeten? Als ik zo in de gemeente luister, dan kijkt men juist uit om elkaar weer te ontmoeten. Om samen weer te zingen, te bidden en te luisteren naar Gods woorden. De Heere sterke een ieder die ziek of eenzaam is en zij die zorgen hebben over geliefden. In het bijzonder denken we aan hen die, korter of langer geleden, gestaan hebben bij het graf van hun geliefde. Vrede zij u. Uw pastoraal werker Arjan Noorland