Diensten zondag 28 mei | 1e Pinksterdag
09:30 uur: Ds. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht
18:30 uur: Ds. J. Boom, ‘s-Gravenmoer
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 108: 1 en 2, nm. Psalm 17: 3.
Kinderoppas: Janneke Verwoerd, Diede Treffers, Nienke Spuijbroek
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Pinkster zendingscollecte GZB, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Tientjescollecte
Maandag 29 mei | 2e Pinksterdag
Zie bericht onder Besoyen m.b.t. de open kerkendag.

Bij de diensten:
Zondag vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Gods Geest werkt in het verborgen en altijd op de achtergrond. Het doopformulier geeft aan wat het werk is van de Heilige Geest. Hij wil ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen.
2e Pinksterdag is er in plaats van een samenkomst een zangmoment in de kerk van Besoyen. Dit zangmoment wordt onderbroken door met elkaar koffie te drinken. Van harte welkom.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag hoort bij Pinksteren. Op deze zondag staat Joël 3:1-5 centraal: God belooft dat hij zijn Geest aan alle mensen zal geven. Groetjes leiding KND.

Van de kerkenraad:
Op maandagen en dinsdagen zijn br. Noorland en ds. Bouter in onze gemeente pastorale bezoeken aan het afleggen. Ook hebben zij een moment van afstemming in hun werkkamer in het Jeugdcentrum. We zijn blij dat dit zo voorlopig is geregeld en wensen hun daarbij Gods zegen toe. Maandagavond (22 mei) evalueert de werkgroep de afscheidsavond zoals die voor de familie van Wijk en onze gemeente was georganiseerd. Leuk om even met elkaar terug te kijken. Op 26 mei komt de Nieuwsbron uit. Jammer dat we van diverse gemeenteleden hebben gehoord dat ze die niet (willen) lezen. Er staan belangrijke onderwerpen in die over het gemeenteleven gaan (vervullen vacatures, beroepingswerk, predikantentekort). Er wordt tijd en energie ingestoken om u en jullie op de hoogte te houden. Daarom hier de oproep om er een kwartier voor te gaan zitten om hem door te nemen.
Let op 2e Pinksterdag heeft Hervormd Besoyen zangmomenten georganiseerd om 13.30 en om 14.30 uur. Iedereen hartelijk welkom.
Op zondag 21 mei namen we afscheid van onze koster Henk van Zelst. Na 11 jaar stopt hij ermee. We vinden het jammer dat hij gaat, want hij vervulde zijn taak steeds op correcte wijze. We danken Henk hartelijk voor zijn inzet en toewijding en wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe. In kleine kring nemen we nog afscheid van Henk om samen terug te zien op een mooie periode.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag wordt de GZB pinkstercollecte gehouden, die bestemd is voor ons zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Kees en Esther wonen samen met hun kinderen Hannah, Nathan en Timon sinds 2021 in Libanon. Kees is als theologisch docent verbonden aan het Arab Baptist Theological Seminary; een predikantenopleiding waar voorgangers voor de hele regio worden opgeleid. Esther zet haar ervaring als jeugdarts in om laagdrempelige medische zorg te bieden aan kinderen en gezinnen. Van harte aanbevolen.
Ontvangen:
Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 20,50 voor de kerk. Ds. Bouter ontving € 10,- voor de diaconie, € 10,- en € 20,- voor het CvK. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!

Verjaardagfonds:
Het verjaardagfonds heeft over de maanden maart en april het mooie bedrag van € 709,65 opgebracht (via bank en envelop). Hartelijk dank.

Voetius
Voor de editie van 1 juni 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 29 mei (2e Pinksterdag) uiterlijk 9:30 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Voor sommige wachten er nog enkele examens, rest ons nu af te wachten wat de uitslag zal zijn op 14 juni. We groeten u allen hartelijk in het bijzonder zij die een weg gaan van gemis en verdriet. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.